DSpace Repository

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS’ PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING

Show simple item record

dc.contributor.author KÜÇÜKLER, Halil
dc.date.accessioned 2021-06-25T10:46:00Z
dc.date.available 2021-06-25T10:46:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/9235
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, özerk öğrenmenin lisans üstü öğrencilerin yabancı dil yeterlilik düzeyleri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu çalışma(tez), 2014-2015 öğretim yılında, Balıkesir Üniversitesinde gerçekleştirilen iki çalışmaya dayanmaktadır. Çalışmanın birinci bölümü, lisans mezunu öğrencilerin kullandıkları yabancı dil öğrenme strateji ve yöntemlerinde ne oranda özerk olduklarıyla ilgili bir anket çalışmasını içermektedir. Çalışmanın ikinci bölümü, öğrencilerin ders alma ve almama durumlarına göre ortaya çıkan öğrenme farklılıklarını belirlemek için lisans üstü iki grup öğrencinin sınav sonuçlarını karşılaştıran deneysel bir çalışmadan oluşmaktadır. Bu çalışmanın birinci bölümü için lisans üstü öğrencilere iki farklı anket uygulanmıştır. Birinci anket, Zhang ve Li tarafından (2004) yılında yabancı dil olarak İngilizce öğreniminde öğrencilerin nasıl özerk olduklarını belirlemek üzere geliştirilen ‘Özerk Öğrenme Aktiviteleri ve Planları’ anketidir. İkinci anket, Reid tarafından (1987) yılında geliştirilen ‘Algısal Öğrenme Stili Tercih Anketi’dir. Bu anketler, 2014-2015 öğretim yılında Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerinde yüksek lisans yapan 750 öğrenciye gönderilmiş; bu öğrencilerden 504’ü bu anket sorularına cevap vermiştir. Bu anketlerden sonra aynı üniversitede yüksek lisans yapan öğrenciler için YDS sınavına hazırlık amaçlı iki farklı kurs programı uygulanacağı ilan edilmiştir. Bu anketlerin değerlendirilmesi sonucunda 30 öğrenci bu kurs programına katılacağını belirtmiştir. Bu 30 kişilik gruba ileri düzeyde İngilizce yeterlilik sınavı uygulanmıştır. Daha sonra 30 kişilik bu öğrenci grubu, gönüllülük esasına göre 15’er kişilik kontrol ve araştırma grubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu araştırmada kontrol grubuna sınıf ortamında geleneksel yöntemle düzenli olarak ders verilmiştir. Deney grubu ise derse katılmadan özerk öğrenme modeliyle sınava hazırlanmıştır. Çalışmaya katılan her iki grubun öğrenme ve strateji farklılıklarını görmek için katılımcılara SILL (Dil Öğrenme Stratejileri, Oxford, 1990) anketi de uygulanmıştır. Bu çalışmanın birinci bölümünün anket sonuçlarına göre katılımcıların % 73,2’sinin sınıf ortamında, % 25,8’inin özerk öğrenme yöntemiyle İngilizce öğrenmeyi tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın ikinci bölümünde uygulanan SILL (Dil Öğrenme Stratejileri) anketinin sonuçlarına göre katılımcıların dil stratejilerini kullanma eğilimlerinin ileri düzeyde (M:3,5-5.00)değil de orta düzeyde (M:2,9) olduğu belirlenmiştir. Yine bu çalışmanın ikinci bölümünde yer alan ve kontrol ve araştırma grubu olmak üzere yapılan deneysel çalışmanın sonucuna göre özerk öğrenme ile sınıf ortamında yabancı dil öğrenme arasında anlamlı bir fark olmadığı xxi ortaya çıkmıştır. Kontrol grubu % 48, 03; araştırma grubu % 47, 25 değerlerine sahiptir. Çalışmanın genelinden çıkan sonuçlara göre Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDS)’na hazırlanmada sınıf ortamında öğrenim gören kontrol grubunun özerk öğrenme grubu olan araştırma grubuna göre daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.subject özerk öğrenme tr_TR
dc.subject özerk dil öğrenme tr_TR
dc.subject özerk öğrenci tr_TR
dc.subject öğrenme stratejileri tr_TR
dc.title THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS’ PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account