DSpace Repository

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK ÜZERİNE ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author SİVİŞ, Sinan
dc.date.accessioned 2021-06-23T08:05:18Z
dc.date.available 2021-06-23T08:05:18Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/9181
dc.description.abstract Bu çalışma İstanbul ili Avcılar ilçesindeki devlet okullarında çalışan öğretmenlerin çokkültürlü eğitim ilkelerine yönelik algılarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada İstanbul ili Avcılar ilçesinin farklı okulları ile farklı kademelerinde çalışan öğretmenlere ölçek soruları yönlendirilmiş ve veriler elde edilmiştir. Bu araştırmada öğretmenlerin çok kültürlü yeterlik algıları "Çok Kültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği" ile elde edilen veriler sonucu nicel analiz yöntemi ile değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın bulguları genel olarak Çok Kültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği‟nin alt boyutları olan farkındalık, beceri, bilgi ve çok kültürlü yeterlik algısına cevap verecek nitelikte olduğu görülmüştür. Genel araştırmaya katılan öğretmenlerin çok kültürlü yeterlik algılarına göre “farkındalık” düzeyi Çok yüksek (65,049 ± 9,998); “beceri” düzeyi Yüksek (59,262 ± 9,952); “bilgi” düzeyi Yüksek (33,781 ± 6,499); “çok kültürlü yeterlik algısı” düzeyi Yüksek (158,092 ± 23,940) olarak saptanmıştır. Araştırmanın verilerinden hareketle öğretmen algılarının , okul türü, cinsiyet, kıdem ve öğrenim durumlarına göre farklılık gösterdiğinin tespit edildiği görülmüştür. Öğretmenlerin çok kültürlülük kavramları hakkında çok bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. tr_TR
dc.subject Çok Kültürlülük tr_TR
dc.subject Çokkültürlü Eğitim tr_TR
dc.subject Kültürel Farklılıklar. tr_TR
dc.title ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK ÜZERİNE ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account