DSpace Repository

PREDICTING THE ADOPTION OF WEARABLE HEALTH TRACKING DEVICES: AN APPLICATION OF DIFFUSION OF INNOVATION THEORY

Show simple item record

dc.contributor.author ŞEHBENDEROĞLU, Ziya
dc.date.accessioned 2021-06-22T08:08:57Z
dc.date.available 2021-06-22T08:08:57Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/9156
dc.description.abstract Bu çalışmada, Türkiye pazarındaki müşterilerin giyilebilir teknolojiyi kullanma ve benimseme konusundaki algılarını analiz etmek amacıyla Everett Rogers‘ın inovasyon yayınım modelini uygulanmıştır. Likert tipi, online tasarlanmış bir anket yoluyla 210 gönüllünün cevapları alınmıştır. Veriler, SPSS sürüm 24 ve AMOS sürüm 23 ile doğrulayıcı faktör analizi (CFA) ve yapısal eşitlik modellemesi (SEM) ile analiz edilmiştir. Temel olarak beş hipotez incelenmiştir. Bağımlı değişken (benimseme) ile diğer dört bağımsız değişken (izafi fayda, uyum, denenebilirlik ve gözlemlenebilirlik) arasında pozitif bir ilişkinin varlığı kabul edilmiştir. Ancak, sadece bir değişkenin (karmaşıklık) benimsemeye olumsuz etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu araştırma, giyilebilir sağlık izleme cihazlarının benimsenmesinin seçilen pazarda bir trend haline gelip gelmeyeceğini öngörmeye yönelik bir denemedir. Diğer taraftan, sonuçlar önceki çalışmalarla karşılaştırıldığında şaşırtıcı ve ilginçti. İki hipotezin kabul edildiği ve diğerlerinin reddedildiğini gösteren araştırma, benimseme üzerinde uyum ve karmaşıklığın etkisini göstermiştir. Uyumun benimseme üzerinde olumlu etkisi olduğu onaylanmıştır ve bu da giyilebilir sağlık izleme cihazlarının (HTD) yaşam tarzı, inanç ve değerlerle uyumlu olmasının önemini yansıtmaktadır. Bu arada, benimseme üzerinde karmaşıklığın olumsuz bir etkiye sahip olduğu görüşü de desteklenmiştir. Bir başka deyişle sadelik, Türkiye pazarında giyilebilir cihazların kullanımı hassas ve kritik bir nokta olarak görülmektedir. Reddedilen faktörler ise izafi fayda, denenebilirlik ve gözlemlenebilirlikti. Sonuçların anlaşılması için çalışılan pazarın, örneğin Türkiye pazarının göz önünde bulundurulması ve giyilebilir sağlık izleme cihazlarının hala genç kabul edildiğinin bilinmesi gerçekten çok önemlidir. Bu nedenle, müşteriler bunu denemek bile istemeyebilir. Buna ek olarak faydalar hedef kitle açısından yeterince açık olmayabilir ve bu faydalar bazı nedenlerden dolayı anlaşılamayabilir. Bu nedenle, kullanıcının bu tür cihazları benimsemeyerek elde edeceği avantajların anlatılması çok önemlidir. tr_TR
dc.subject Nesnelerin İnterneti tr_TR
dc.subject giyilebilir ürünler tr_TR
dc.subject teknolojinin benimsenmesi tr_TR
dc.subject tüketici davranışı tr_TR
dc.subject sağlık ve fitness tr_TR
dc.subject Sağlık izleme cihazları tr_TR
dc.title PREDICTING THE ADOPTION OF WEARABLE HEALTH TRACKING DEVICES: AN APPLICATION OF DIFFUSION OF INNOVATION THEORY tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account