DSpace Repository

ZEYTİYAĞI ÜRETİMİNDE YENİLİKLER VE TÜRKİYENİN KÜRESEL REKABETÇİ POZİSYONU AYVALIK ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author ÖZDEK, Halil
dc.date.accessioned 2021-06-21T12:17:38Z
dc.date.available 2021-06-21T12:17:38Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/9143
dc.description.abstract Zeytin meyvesinin taneleri tüketim amacıyla yağa ya da sofralığa uygun bir Ģekilde iĢlenmesi gereklidir. Zeytin, diğer meyve türlerine kıyasla oldukça farklı bir meyvedir. Diğer meyve türlerinde olduğu gibi hasattan hemen sonra tüketilen bir meyve türü değildir. Son yıllarda dünyada sağlıklı ve dengeli beslenme alıĢkanlıkları yanı sıra uzun yaĢama olan ilginin de artması ve hatta bu yönde bir akım oluĢması insanların zeytin ve zeytinyağına olan eğilimini ve tüketimlerini arttırmıĢtır. Üretici ülkeler açısından ekonomik ve sosyal olarak önemli ürünlerden biri olan zeytin ve zeytinyağı aynı zamanda Akdeniz bölgesini simgeleyen bir kültür parçasıdır. Bu çalıĢma da, hem Türkiye’de hem de dünyada diğer zeytin üreten ülkelerde zeytin meyvesinin hangi Ģartlarda yetiĢtirildiği, sofralık ve yağlık olarak ayrıĢtırılmasının yanı sıra dıĢ ticaretteki payı detaylı olarak incelenecektir. DıĢ ticaretteki payının incelenmesi amacıyla zeytin ve zeytinyağı üretim rakamları, yurt dıĢına ihraç rakamları incelenecektir. Ayrıca Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretimine, dıĢ ticaretteki payının arttırılması için sağlanan kolaylıklar ve teĢviklerin değerlendirilmesi amacıyla anket çalıĢması hazırlanmıĢtır. Bu anket çalıĢması zeytin ve zeytinyağı üreticilerine yönelik sorular olup, çalıĢmanın sonucunda üreticilerin istek ve sorunlarına vurgu yapılmıĢtır. Bu bağlamda hükümetten gerekli destek, teĢvik ve projeler beklenmektedir. tr_TR
dc.subject Zeytincilik tr_TR
dc.subject Zeytinyağı tr_TR
dc.subject Pirina Yağı tr_TR
dc.title ZEYTİYAĞI ÜRETİMİNDE YENİLİKLER VE TÜRKİYENİN KÜRESEL REKABETÇİ POZİSYONU AYVALIK ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account