DSpace Repository

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN KURUM İMAJINA ETKİSİ BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLTASYON ENGELİLER MERKEZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Show simple item record

dc.contributor.author AYDIN, KADİR
dc.date.accessioned 2021-06-21T08:05:33Z
dc.date.available 2021-06-21T08:05:33Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/9126
dc.description.abstract ÇağdaĢ kurumlar, hedef kitlenin güven ve desteğini sağlamak ve insanların kuruma saygısını kazanmak için planlı, dürüst ve aktif bir halkla iliĢkiler çabasına gereksinim duymaktadır. KentleĢmenin giderek yoğunlaĢtığı günümüzde, insanların yaĢamlarını kolaylaĢtıracak, hayat kalitesini arttıracak faaliyetlerin merkez noktası, yerel yönetim birimi olan belediyelerdir. Belediyeler, sıradan insanların yanı sıra ülkemizde sayıları on milyona yaklaĢan engelli bireylerin de ihtiyaç duyduğu çalıĢmaları yerine getirmekle sorumludur. Çünkü belediyeler, tüm belde halkına karĢı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir. Bu sorumluluğun baĢarıyla yerine getirilmesi kurumun ihtiyaç duyduğu halkın güven ve desteğini sağlamasına ve yalnızca belde halkının değil tüm toplumun saygısını kazanarak güçlü bir kurum imajına sahip olabilir. Bu çalıĢmada BayrampaĢa Belediyesinin engelli bireylere yönelik gerçekleĢtirmiĢ olduğu ―Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi‖ çalıĢmasının kurum imajı üzerine etkisi ortaya koyulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu nedenle BayrampaĢa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürü ve Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Kurum Müdürü ile mülakat yapılmıĢtır. GerçekleĢtirilen mülakatlar sonucunda kurumlarda halkla iliĢkilere gereken önemin verilmediği görülmektedir. Öte yandan BayrampaĢa Belediyesi‘nin baĢta engelli ve yakınları olmak üzere gerçekleĢtirilen çalıĢma sayesinde kurumdan hizmet alan vatandaĢların düĢüncesinde olumlu bir imaj edindiği yapılan çalıĢmalar sonucunda ortaya koyulmuştur tr_TR
dc.subject Halkla İlişkiler tr_TR
dc.subject Yerel Yönetimler tr_TR
dc.subject Kurum İmajı tr_TR
dc.title BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN KURUM İMAJINA ETKİSİ BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLTASYON ENGELİLER MERKEZİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account