DSpace Repository

GENDER-RESISTANCE AND PUNISHMENT IN OSCAR WILDE’S LITERARY WORKS

Show simple item record

dc.contributor.author Irmak, Burak
dc.date.accessioned 2021-06-18T11:41:42Z
dc.date.available 2021-06-18T11:41:42Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/9111
dc.description.abstract Toplumsal cinsiyete direniş bütün insan hakları hareketleri içinde hayati bir yer arz eder. Döneminde ünlü bir şahsiyet olan Oscar Wilde cinselliğe ilişkin döneminin normlarına karşıydı. Yazar, kurgusal olmayan yazı türlerinden kısa hikayelere kadar birçok edebi türde eserler Verdi. Farkında olmamasına ragmen, toplumsal cinsiyetin değişebilir, akışkan bir kavram olduğundan ve de bu konudaki cahiliyetin, toplumdaki bireylerin kurallar tarafından sıkıştırılmasına neden olduğundan bahsetti. Bu tezde, temel hedef, toplumsal cinsiyete karşı direniş ile Oscar Wilde’ın karakterleri arasındaki ilişki incelenecektir. Üstünde durulacak temel nokta eğer karakterler normlara karşı çıkmayı denediler ise cezalandırılıp cezalandırılmadıkları olacaktır. Analiz yapmamızı sağlayacak temel teoriler cinsiyet kavramının akışkan olduğundan ve de heteroseksüel matrisin olumsuz özelliklerinden bahseden ve tüm toplumsal cinsiyetlerin insan yapımı olduğunu açıklayan Kuir Kuram ve güç-direniş ilişkisi içerisinde toplumsal söylemin insanları doğduğu günden itibaren nasıl şekillendirdiğini gösteren Foucault’nun kuramı olacaktır. Tez, Oscar Wilde’ın eserleri ve hayatının bağlamında bir genelleme ile sonuçlandırılma amacı gütmektedir. Bu sebepledir ki, kullandığı her yazı türünden örneklemler ile tez sürdürülecektir. Dorian Gray’in Portresi, “Lord Arthur Savile’in Suçu”, “Bay W. H.’in Portresi” ve Ciddi Olmanın Önemi toplumsal cinsiyet karşıtı olan ve cezalandırılan karakterler bağlamında incelenecek örnek eserler olacaktır. tr_TR
dc.subject Kuir tr_TR
dc.subject Oscar Wilde tr_TR
dc.subject Victorya Dönemi tr_TR
dc.subject Cinsiyet tr_TR
dc.title GENDER-RESISTANCE AND PUNISHMENT IN OSCAR WILDE’S LITERARY WORKS tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account