DSpace Repository

MEVCUT BA KONUT BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN MİMARİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author SOĞUKOĞLU, Mehmet
dc.date.accessioned 2021-06-18T11:36:35Z
dc.date.available 2021-06-18T11:36:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/9110
dc.description.abstract Artan enerji tüketiminin doğaya verdiği zarar, elde edilen enerjiden en yüksek verimin elde edilmesini ve enerji kayıplarının önüne geçilmesini oldukça önemli kılmaktadır. İnsanlığın geleceğini korumak isteyen bütün ülkeler enerji veriminin artırılması ve enerji tüketiminin azaltılması için çalışmalar yapmaktadır. Tez çalışmasının amacı, dünyanın toplam enerji tüketiminde önemli bir yer tutan mevcut binalardaki enerji tüketimini etkileyen etmenleri belirleyerek, mevcut binaların enerji performansını artırmak ve enerji tüketimini azaltmak için mimari çözüm önerileri sunmaktır. Bu çalışma; kişi başına düşen enerji tüketiminin azaltılması, sınırlı doğal kaynakların tüketiminin azaltılması ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik atılacak adımlara katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Giriş bölümünde, yaşam standartlarını düşürmeden doğanın ve ekonominin korunmasına katkıda bulunmak için izlenecek yöntem belirlenmiştir. İkinci bölümde, enerji, enerji tüketiminin olumsuz etkileri, konut binalarında enerji tüketimi, enerji verimliliği incelenmiştir. Üçüncü bölümde, binalarda enerji tüketimini azaltan ve binalarda enerji üretiminin sağlandığı alternatif enerji yöntemleri ve sistemleri araştırılmıştır. Güneş, rüzgar gibi doğa kaynaklarından, aktif ve pasif yöntemlerle yararlanma biçimleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde, Türkiye'de ve dünyada binalarda enerji tüketimi ile ilgili yasal düzenlemeler incelenmiştir. Beşinci bölümde, mevcut betonarme konutların enerji performansını artırmak için üçüncü bölümde araştırılan yöntemler ve sistemlerden mevcut binalarda kullanılması tavsiye edilenler seçilmiş ve bu sistemlerden yeni çözüm önerileri geliştirilmiştir. Sonuç bölümünde, binalarda enerji tasarrufu sağlanması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi için yeni yapıların inşa aşamasında uygulanan ve yapıya entegre edilen sistemler incelenmiş ve bu sistemlerin sağladığı enerji kazanımlarının önemi vurgulanmıştır. Mevcut binalarda enerji verimliliğinin artırılmasının önemi belirtilmiştir. Aynı zamanda yeni yapılacak binalarda olduğu gibi mevcut binaların enerji tüketimini düzenleyen yasaların gereği de vurgulanmıştır. tr_TR
dc.subject enerji verimliliği tr_TR
dc.subject Enerji performansı tr_TR
dc.subject mevcut binalar tr_TR
dc.subject sürdürülebilir binalar tr_TR
dc.subject enerji tüketimi tr_TR
dc.subject konut binaları tr_TR
dc.title MEVCUT BA KONUT BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI İÇİN MİMARİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account