DSpace Repository

ÇALIŞANLARIN İNOVATİF ÖZELLİKLERİ VE DİJİTAL UYGULAMALARA YÖNELİK TUTUMLARI İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: İMMİB ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author KALDIRIMCI, Ali
dc.date.accessioned 2021-06-15T10:08:35Z
dc.date.available 2021-06-15T10:08:35Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/9011
dc.description.abstract Araştırma İstanbul il sınırları içinde yer alan ve Türkiye toplam mal ihracatının yaklaşık %40’ını gerçekleştiren üyesi bulunan ihracatçı firmalara farklı dijital uygulamalar yardımı ile gümrük beyannamesi onayı, devlet destekleri verilmesi gibi birçok hizmeti sunan İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, araştırmanın yapıldığı İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinde görev yapan 250 beyaz yakalı çalışan oluştururken araştırmaya katılan 200 beyaz yakalı çalışan ile araştırma tamamlanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde kapsam geçerliliği, yapı geçerliği ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Analiz sonucunda, bireysel yenilikçilik ile dijital teknolojiye yönelik tutum arasında orta derecede pozitif yönde, bireysel yenilikçilik ile iş tatmini arasında düşük düzeyde pozitif yönde, dijital teknolojiye tutum ile iş tatmini arasında düşük derecede pozitif yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bireysel yenilikçiliğin dijital teknolojiye etkisi görülmektedir. tr_TR
dc.subject İnovasyon tr_TR
dc.subject bireysel inovasyon tr_TR
dc.subject dijital teknoloji tr_TR
dc.subject iş tatmini tr_TR
dc.title ÇALIŞANLARIN İNOVATİF ÖZELLİKLERİ VE DİJİTAL UYGULAMALARA YÖNELİK TUTUMLARI İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: İMMİB ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account