DSpace Repository

ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ İLE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author ELMAS, Bilal
dc.date.accessioned 2021-06-14T06:45:35Z
dc.date.available 2021-06-14T06:45:35Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8969
dc.description.abstract Tükenmişlik, kişinin yaptığı işten haz alma yetisini kaybetmesi, duygusal çöküntü içerisine girerek veriminin düşmesi demektir. Örgüt kültürü, bir kurumda çalışanlar tarafından paylaşılan değerlerdir. Örgüt kültürü ile tükenmişlik, birbirleriyle ilişkili kavramlardır. Bu araştırmada, ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyi ve alt boyutları ile örgüt kültürü ve alt boyutları arasındaki ilişki incelenmiştir. Tükenmişliği ‘Duygusal Tükenme’, ‘Duyarsızlaşma’ ve düşük kişisel başarı olarak üç boyutta ele alan Maslach, yapılan iş ile ilgili kronikleşmiş duygusal ve kişilerarası stresörlere yönelik sürekli bir tepki olarak tanımlamıştır. Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin tükenmişlik düzeyi ile örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi tüm boyutlarıyla birlikte ortaya koymaktır. Bu araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde ortaokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada yapılan analiz sonucunda, tükenmişlik düzeyi ile örgüt kültürünün birbirleriyle ilişkili kavramlar olduğu, örgüt kültürünün öğretmenlerin tükenmişlik düzeyi üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.subject Tükenmişlik tr_TR
dc.subject Örgüt Kültürü tr_TR
dc.subject Ortaokul Öğretmeni tr_TR
dc.title ORTAOKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ İLE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account