DSpace Repository

OKUL ÖNCESİ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN BAĞLANMA STİLLERİ İLE SOSYAL BECERİ DÜZEYİ VE OYUN DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author ÖZTÜRK, Fatma Duygu
dc.date.accessioned 2021-06-11T09:04:37Z
dc.date.available 2021-06-11T09:04:37Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8951
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı okul öncesi 4-6 yaş grubu çocukların bağlanma stilleri ile sosyal beceri düzeyi ve oyun davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu bağlamda Manisa ilindeki okul öncesi eğitim kurumunun 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine devam eden 100 öğrenci ile ilişkisel araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda bağlanma stillerinin sosyal beceri düzeyi ve oyun davranışı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu görülmüştür.Sosyal beceri düzeyi ve oyun davranışı arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiş olup, sosyal beceri düzeyleri gelişen çocuklarının oyun davranışlarının arttığı benzer şekilde oyun davranışı gelişen çocukların da sosyal beceri düzeylerinin arttığı söylenebilir. Ayrıca okul öncesi eğitim gören çocukların sosyal beceri düzeylerinin cinsiyetlerine, annelerinin mesleklerine ve bağlanma stillerine göre değiştiği; oyun davranışlarının ise çocukların bağlanma stillerine göre değiştiği görülmüştür. Bağlanma stillerinin ise çocukların annelerinin eğitim durumu annelerin mesleklerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Demografik değişkenler açısından baktığımızda;okul öncesinde eğitim gören erkek çocukların sosyal beceri düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Annelerinin mesleklerine göre sosyal beceri düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu sonuca göre annesi işçi olarak çalışan çocukların sosyal beceri düzeyi ortalamaları anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Son olarak sosyal becerilerin sadece bağlanma stilleri ile açıklanamayacağını aynı zamanda demografik değişkenlerin ve kültürel özelliklerin sosyal beceriye katkı sağladığını; okul öncesi eğitime katılımın ve eğitim alma süresinin artmasıyla sosyal beceri düzeyinin de arttığını söyleyebiliriz. tr_TR
dc.subject Okul öncesi tr_TR
dc.subject Bağlanma stilleri tr_TR
dc.subject Sosyal beceri düzeyi tr_TR
dc.subject Oyun davranışı tr_TR
dc.title OKUL ÖNCESİ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN BAĞLANMA STİLLERİ İLE SOSYAL BECERİ DÜZEYİ VE OYUN DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account