DSpace Repository

VESTİBULAR SCHWANNOMA HASTALARINDA KOKLEA BLOKLU VE BLOKSUZ PLANLARDA PTV İLE KOKLEA DOZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE KONFORMİTE İNDEKS FARKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author TANER, Sevnur
dc.date.accessioned 2021-06-11T06:52:47Z
dc.date.available 2021-06-11T06:52:47Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8935
dc.description.abstract Stereotaktik Radyocerrahi (SRS) tedavisi; son zamanlarda kranyum içi hedef volüm ışınlamalarında oldukça yaygınlaşmış bir tedavi şeklidir. Vestibular Schwannoma beyin sapı, kohlea ve diğer kraniyal sinirlere yakınlığı nedeniyle tedavi planlaması oldukça zor bir lezyondur. SRS’nin lokal kontroldeki olumlu katkısı birçok çalışma ile gösterilmiştir. Bu araştırmada 14 kadın, 6 erkek olmak üzere 20 Vestibular Schwannoma tanılı hastada Masep Infini RGS tedavi cihazının bloklama özelliği kullanılarak hacim ve doz sarım uygunluğundaki farklılıklar ile kohlea doz farklılıkları değerlendirilmiştir. Çalışma Araştırma Eylül 2014-Şubat 2017 tarihleri arasında Gebze MedicalPark Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’ne başvurmuş olan 20 vestibular schwannoma hastası ile gerçekleştirilmiştir. Hastaya plan tanımlaması yapılıp ve ROI aşamasında hedef PTV ve kritik organlar beyin cerrahı tarafından çizilmiştir. Planların karşılaştırılması Homojenite İndeksi (HI) ve Paddick Konformalite İndeksi (PCI) hesaplanarak ve kritik organların aldığı doz değerleri DVH’den okunarak değerlendirilmiştir. Çalışmalardan elde edilen bilgiler dahilinde tümör kontrolü en yüksek düzeyde sağlanırken kokleanın korunduğu planlama tekniği tam olarak aydınlatılamamıştır. Yaptığımız çalışma sonucunda bloklu olan grupta koklea minimum, maksimum ve ortalama dozları bloksuz olan gruba göre anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. Bu durumda koklea bloklanması ile kokleanın aldığı radyasyon dozunun azaltılabildiği görülmüştür. tr_TR
dc.subject Vestibular Schwannoma tr_TR
dc.subject SRS, Masep Infini tr_TR
dc.subject RGS tr_TR
dc.subject Koklea tr_TR
dc.title VESTİBULAR SCHWANNOMA HASTALARINDA KOKLEA BLOKLU VE BLOKSUZ PLANLARDA PTV İLE KOKLEA DOZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE KONFORMİTE İNDEKS FARKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account