DSpace Repository

İLKOKUL EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN OKUL KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASI VE GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author ŞAHİN, Yaşar
dc.date.accessioned 2021-06-10T11:20:19Z
dc.date.available 2021-06-10T11:20:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8923
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, Bağcılar ilçesindeki İlkokul eğitim yöneticilerinin okul kültürünün oluşması ve geliştirilmesi konusunda liderlik özelliklerini incelemektir. Bu araştırmada bazı değişkenlere göre okullardaki örgütsel güven düzeyinin farklılaşma düzeyi test edilmiştir. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Bağcılar ilçe sınırları içinde yer alan, Bağcılar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 38 ilkokulda görev yapan 1.622 öğretmen oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerin 681’i erkek, 941’i kadındır. Araştırmanın örneklemini oluşturan öğretmenlere 535 anket gönderilmiş ve gelen anketlerden 185’i erkek ve 201’i kadın olmak üzere toplam 386’sı değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada okul yöneticilerinin liderlik düzeylerini belirlemek için “Liderlik Ölçeği” ve ilkokullarındaki okul kültürü düzeyini belirlemek için de “Okulda Okul Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada Liderlik ve Örgütsel Güvenle ilgili kavramlar da ele alınmıştır. Bu araştırmada şu sonuçlara varılmıştır: Bağcılar ilçesinde görev yapan İlkokul öğretmenleri; okul yöneticilerinin liderlik özelliklerinin okul kültürü seviyesini anlamlı bir şekilde etkilediğini belirtmişlerdir. Bu durumda İlkokul öğretmenlerinin eğitim seviyesi arttıkça okullarındaki okul kültür düzeyini yetersiz buldukları görülmüştür. Ayrıca, ilkokul öğretmenlerinin bir sendikaya üye olma durumları ile Örgütsel Güvenin alt boyutları olan Yöneticilere Olan Güven, İletişimsel Ortam ve Yeniliklere Açık Olma arasında anlamlı bir ilişki elde edilememiştir. tr_TR
dc.subject Lider tr_TR
dc.subject Eğitim Yöneticisi tr_TR
dc.subject Okul Kültürü tr_TR
dc.subject Örgütsel Güven tr_TR
dc.subject Okul Müdürü tr_TR
dc.title İLKOKUL EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN OKUL KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASI VE GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account