DSpace Repository

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNDEN GEZİ GÖZLEM İNCELEME METODUNUN UYGULANMASINDA ORTAYA ÇIKANPROBLEMLERE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ GÜNGÖREN İLÇESİ ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author ÖZ, GÖKSUN
dc.date.accessioned 2021-06-10T11:14:15Z
dc.date.available 2021-06-10T11:14:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8922
dc.description.abstract Eğitimde, hedeflenen amaçlara ulaşmak için çeşitli öğretim teknikleri uygulanmaktadır. Bir dersin veya bir konunun öğretimi rastgele, amaçsız ve yöntem olmadan düşünülemez. Özellikle yöntem, öğretim etkinlikleri için önemli bir esas niteliğindedir. Bu araştırmada, okullarda uygulanan öğretim yöntemlerinden biri olan gezi gözlem ve inceleme eğitim metodunun kullanımı, bu metodun uygulanmasında ortaya çıkan problemlere ilişkin öğretmenlerin görüşlerine yer verilmesi amaçlanmıştır. Tezin kapsamında ise öğretim yöntemleri anlatıldıktan sonra bu yöntemlerden gezi gözlem ve inceleme metodu ayrıntılı olarak ele alınıp öğretmenlerin konu ile ilgili görüşlerine uygun bir çalışma ile yer verilmeye çalışılacaktır. Araştırmanın verileri 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, İstanbul ili Güngören ilçesindeki altı ilkokul ve ortaokulda görev yapan 56 sosyal bilgiler, 51 fen bilimleri, 62 Türkçe ve 131 diğer (sınıf, resim, müzik, İngilizce vd.) olmak üzere 300 öğretmenden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada uzman görüşleri alındıktan sonra araştırıcı tarafından geliştirilen ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen öğretmen görüşleri SPSS paket programında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde dağılımın belirlenmesi için frekans ve yüzdelik değerleri, önemli görülen değişkenler arasındaki farkın anlamlılık düzeyini belirlemek amacıyla ki kare analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin gezi gözlem ve inceleme metodunu kullanırken okul idarelerinin geziler konusunda olumlu tutum sergilediklerini ortaya koymuşlardır. Öğretmenler gezi gözlem sırasında uygulanan idari izinlerin gerekli olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin ise genel olarak gezi gözlem ve inceleme yöntemini uygularken kurallara uygun olarak davrandıkları görülmektedir. Öğretmenlerin en çok karşılaştıkları zorluklardan bazıları olarak, velilerin gezi gözlem ve inceleme metodu hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları, velilerin gezi masraflarını karşılamakta sıkıntı çekmeleri oldukları görülmektedir. Ayrıca gezi gözlem sırasında öğrencilerin tehlikeli durumlarla karşılaşabilme olasılığının olması, öğretmenleri gezi gözlem hakkında olumsuz düşünmelerine sebep olmaktadır. tr_TR
dc.subject Gezi gözlem ve incelememetodu tr_TR
dc.subject Öğretim yöntemleri tr_TR
dc.subject Yaparak yaşayarak öğrenme tr_TR
dc.title ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNDEN GEZİ GÖZLEM İNCELEME METODUNUN UYGULANMASINDA ORTAYA ÇIKANPROBLEMLERE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ GÜNGÖREN İLÇESİ ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account