DSpace Repository

CHRISTOPHER ISHERWOOD: A LIFE “STORY” DEDICATED TO THE ACT OF WRITING IN SEARCH OF AN ARTISTIC, SEXUAL AND SPIRITUAL IDENTITY

Show simple item record

dc.contributor.author GÜÇLÜ, Gökben
dc.date.accessioned 2021-06-10T10:50:09Z
dc.date.available 2021-06-10T10:50:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8919
dc.description.abstract Yazıya farklı anlamlar yükleyen bir yazar olarak, Christopher Isherwood’un yazın amacı, gerçekte kim olduğunu çözmek ve hayatının ne anlama geldiğini bulmaktı. Isherwood için yazı eylemi sıradan bir şey değildi. Sanatının ham maddesi kendi kişisel deneyimleri ve hayat hikâyesi olduğundan pek çok eseri otobiyografik ve kendini tanımlayan bir yapıdadır. Bu yüzden Isherwood yazınını hayat hikâyesinden bağımsız olarak yorumlamak mümkün değildir. Bu çalışmayı kuramsal çerçevede güçlendiren teori, kişilik psikoloğu Dan P. McAdams’ın Kimliğin Hayat Hikâyesi Modeli’dir. Yazar olarak kariyerinin başından sonuna kadar, Isherwood’u yazmaya teşvik eden kendi deneyimlerini anlatmak, onlardan anlam çıkarmak ve bunları eserlerine yansıtmaktı. Isherwood’un hayatı boyunca yaşadığı olaylar, onun yazınını anlamakta kritik bir rol oynamaktadır ve yıllar sonra Dan P. McAdams, Isherwood’un yazınında tam olarak ne yapmaya çalıştığını kavramamıza yardımcı olacak bir yaklaşım ortaya koymuştur. Araştırmam boyunca yapmaya çalıştığım şey, Christopher Isherwood’un hayat hikâyesi ve yazını arasındaki ilişkinin McAdams’ın hayat anlatıları hakkındaki fikir ve gözlemleriyle nasıl örtüştüğünü ortaya çıkarmaktı. McAdams, kişisel hikâyelerin kimliğimiz olduğunu iddia eder. Tıpkı bir roman yazarı gibi, hayatımızı anlamlı kılmaya ve ondan anlamlar çıkarmaya çalışırız. Hayattaki deneyimlerimiz, değerlerimiz, inançlarımız ve hedeflerimiz kimliğimizin oluşmasını etkiler. McAdams’a göre kimlik; olay örgüsü, ana fikri ve karakterleriyle birlikte başlangıcı, ortası ve sonu olan bir hikâyedir. Bu çalışmanın amacı, McAdams’ın Kimliğin Hayat Hikâyesi Modeli kuramından faydalanmak suretiyle Isherwood’un romanlarındaki kişisel hikâye anlatımı ve kimlik oluşumu arasındaki ilişkiyi betimlemektir. Bu araştırmadaki nihai amaç, kendi hayat hikâyesini gerçekleştirirken ürettiği yazını inceleyerek, Christopher Isherwood’un hayatının farklı dönemlerinde kurduğu sanatsal, cinsel ve manevi kimliği ortaya çıkarmaktır. McAdams, her insanın hayat hikâyesinde önemli olaylar olduğunu belirtir. Isherwood’un hikâyesi; dönüm noktası olarak göze çarpan geçişler, kazanımlar, kayıplar ve mücadelelerle doludur. Bu sebepledir ki bu çalışma Isherwood’un hayatının üç farklı dönemine odaklanır: Londra, Berlin ve Kaliforniya. Bu şehirlerde edindiği deneyimler Isherwood’un hikâyesinin anlatış şekline de katkıda bulunur; ve farklı zaman ve yerlerde ürettiği yazını daha iyi anlamamıza yardımcı olur. İlk eseri olan All the Conspirators’dan başlayarak sırasıyla The Memorial, Mr. Norris Changes Trains, Goodbye to Berlin, Prater Violet, The World in the Evening ve son olarak herkesin takdirini ve beğenisini kazanan A Single Man isimli romanlarında; Christopher Isherwood’un yazar, eşcinsel ve spiritüel bir birey olarak kimliğinin nasıl oluştuğunu, değiştiğini, geliştiğini ve tutarlı bir hayat hikâyesiyle nasıl bütünleştiğini gözlemlemek mümkündür. tr_TR
dc.subject Christopher Isherwood tr_TR
dc.subject Dan P. McAdams Kimliğin Hayat Hikâyesi Modeli tr_TR
dc.subject sanatsal tr_TR
dc.subject Hayat Anlatısı tr_TR
dc.subject cinsel, manevi kimlik tr_TR
dc.title CHRISTOPHER ISHERWOOD: A LIFE “STORY” DEDICATED TO THE ACT OF WRITING IN SEARCH OF AN ARTISTIC, SEXUAL AND SPIRITUAL IDENTITY tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account