DSpace Repository

IMPERIALISM, ORIENTALISM AND POST-COLONIALITY IN MODERN BRITISH LITERATURE

Show simple item record

dc.contributor.author Soydan, İlknur
dc.date.accessioned 2021-06-09T07:32:31Z
dc.date.available 2021-06-09T07:32:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8885
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında, İngiliz Edebiyatı‘ndaki iki önemli eserdeki, yani Joseph Conrad tarından yazılan Heart of Darkness’taki (Karanlığın Yüreği‘ndeki) ve E. M. Forster tarafından yazılan A Passage to India’daki (Hindistan’a Bir Geçit‘teki), sömürgeci ve sömürülen‘in, sömürgeciliğe ait temsilleri incelenmektedir.Bunlarla beraber, bu iki yazarın, emperyalizm ve sömürgeciliğe karşı tutumları, yukarıda bahsedilen kitapları ve konuyla ilgili ikincil kaynaklar ışığında irdelenmektedir. Sömürgeci söylemde ve bu doğrultuda, yukarıdaki edebiyat eserlerinde sömürgeci genellikle sömürülenin sahip olmadığı olumlu niteliklere sahip olan üstün ırk olarak temsil edilmiştir. Sömürülen ise, çeşitli olumsuz özelliklere sahip olan daha alt düzey bir ırk olarak gösterilmektedir, böylece sömürülen, sömürenin olmadığı Öteki‘dir. Aynı zamanda, sömürgecinin sömürülene karşı tutum ve davranışları, sömürülen sömürgeciyi taklit ettiğinde daha iyi olabilmektedir.Ancak, sömürülen yerliler, Bhabha‘nın taklit kavramında olduğu gibi sömürgeciyi taklit etse bile, sömürgeciye benzer hale gelirler, ancak tam olarak onlar gibi olmazlar. Sömürülen sömürgecinin taklidi haline gelir, ancak tam olarak değildir, böylece sömürülen hem sömürgecinin taklididir, hem de sömürgecinin kendisi gibi olamaz ya da tüm ayrıcalıklarıyla sömürgecinin kendisi gibi olamaz. Diğer bir deyişle, taklit etme sürecinden sonra, sömürülen ne özgün bir yerlidir artık, ne de tüm üstün özellikleriyle bir sömürgeci gibidir, bu nedenle sömürülenin ve bu yüzden de sömürgeci durumlar ve temsiller kararsızdır, çelişkili ve şüphelidir ve bu da sömürgeci temsillerin gücünü etkisiz duruma getrip, reddeder. Daha önce alan literatüründe ve özellikle Forster‘ın A Passage to India’sında da gösterildiği gibi, sömürülen bir hata ya da birşeyi aşırı yapmalı veya birşeyde bir eksiği olmalıdır ki sömürgeci sömürülen üzerindeki üstünlüğünü ve böylelikle sömürgeci gücünü koruyabilsin. Bu çalışmada sömürgeci temsiller gibi temel meseleler incelenirken, aynı zamanda emperyalizm ve sömürgeciliğin sömürülen, sömürgeci, hayvanlar, bitkiler, doğa ve çevre üzerindeki etkileri de yansıtılmış ve tartışılmıştır.Sonuç olarak, görülmüştür ki emperyalizmin ve sömürgeciliğin olumsuz etkileri, sömürgeci ya da sömürülen olsun, hayvanlar ya da insanlar olsun, bitkiler ya da çevre olsun, tüm tarafları etkilemiştir.Yukarıdaki iki kitabın yazarlarının emperyalizm ve sömürgeciliğe karşı tutumları da bir diğer temel mesela olarak tanımlanmıştır.Bu yazarların yukarıdaki kitaplarında kullandığı, sömürgeci ve sömürülenin sömürgeci temsillerinin, bu kitapların metinlerindeki ve ikincil kaynaklardaki kanıtları göz önünde bulundurarak, emperyalist ve sömürgeci temsillerin bir eleştirisi olarak ve emperyalizm ve sömürgeciliğin yaşandığı o günlerde okura tanıdık bir arkaplan olarak kullanıldığı söylenebilir.Bu durum, bu sömürgeci basmakalıp temsillerin farkındalığını da yansıtmaktadır.Bu şekilde, bu iki kitabın emperyalizm ve sömürgecilik eleştirisi, emperyalizmin ve sömürgeciliğin yaşandığı o günlerdeki okura daha ılımlı görünürdü ve aynı zamanda da okurların emperyalizm ve sömürgeciliğin, sömürülen, sömürgeci, hayvanlar, bitkiler, doğa ve çevre üzerindeki zararlı ve sıkıntılı etkileri hakkındaki farkındalıklarını arttırabilirdi tr_TR
dc.subject Emperyalizm tr_TR
dc.subject Sömürgecilik tr_TR
dc.subject Sömürgeci Temsiller tr_TR
dc.title IMPERIALISM, ORIENTALISM AND POST-COLONIALITY IN MODERN BRITISH LITERATURE tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account