DSpace Repository

ANNELERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE DEPRESYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author DALGIÇ, Seda
dc.date.accessioned 2021-06-09T06:46:19Z
dc.date.available 2021-06-09T06:46:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8880
dc.description.abstract Bu çalışmada annelerin problem çözme becerileri ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, geçmişte olan ya da halen var olan bir durumu mevcut durumdaki hali ile betimlemeyi amaçlayan çalışmalarda kullanılan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, annelerin problem çözme becerileri ve depresyon düzeyleri yaş, çocuk sayısı, eğitim durumu, çalışma durumu, medeni durum arasındaki fark arandığından nedensel bir araştırma yapılmıştır. İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesinde yer alan iki, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde yer alan bir okul öncesi okulunda öğrenim gören 233 öğrencinin annesi araştırmanın grubunu oluşturmaktadır. Okul öncesi öğrencilerin annelerinden Bilgi Formu, Problem Çözme Envanteri ve Beck Depresyon Envanteri kullanılarak veriler toplanmıştır. Analiz sürecine başlamadan önce veriler IBM SPSS 21 istatistik programına işlenmiştir. Çalışmanın alt problemleri oluşturulmuş ve alt problemlere göre ortaya çıkan veriler değerlendirilmiştir. Annelerinin depresyon puanlarının ortalamasına ( =29,54) bakıldığında annelerin orta düzeyde depresyona sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca annelerinin depresyon düzeylerine ilişkin dağılımları incelendiğinde, 133 katılımcı annenin “Orta” düzeyde; 100 katılımcı annenin “Şiddetli” düzeyde depresyona sahip olduğu belirlenmiştir. Annelerinin problem çözme puanları ile depresyon puanları arasında ilişkinin belirlenmesi amacıyla Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan Pearson Korelasyon analizleri sonuçlarına göre, problem çözme ile depresyon toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,354; p<.01). Problem çözme ile depresyon arasında ortaya çıkan ilişki pozitif yönde ve “zayıf” düzeyde olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. tr_TR
dc.subject Depresyon tr_TR
dc.subject Problem Çözme Becerisi tr_TR
dc.subject Anne tr_TR
dc.title ANNELERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE DEPRESYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Bu çalışmada annelerin problem çözme becerileri ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, geçmişte olan ya da halen var olan bir durumu mevcut durumdaki hali ile betimlemeyi amaçlayan çalışmalarda kullanılan ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, annelerin problem çözme becerileri ve depresyon düzeyleri yaş, çocuk sayısı, eğitim durumu, çalışma durumu, medeni durum arasındaki fark arandığından nedensel bir araştırma yapılmıştır. İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesinde yer alan iki, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde yer alan bir okul öncesi okulunda öğrenim gören 233 öğrencinin annesi araştırmanın grubunu oluşturmaktadır. Okul öncesi öğrencilerin annelerinden Bilgi Formu, Problem Çözme Envanteri ve Beck Depresyon Envanteri kullanılarak veriler toplanmıştır. Analiz sürecine başlamadan önce veriler IBM SPSS 21 istatistik programına işlenmiştir. Çalışmanın alt problemleri oluşturulmuş ve alt problemlere göre ortaya çıkan veriler değerlendirilmiştir. Annelerinin depresyon puanlarının ortalamasına ( =29,54) bakıldığında annelerin orta düzeyde depresyona sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca annelerinin depresyon düzeylerine ilişkin dağılımları incelendiğinde, 133 katılımcı annenin “Orta” düzeyde; 100 katılımcı annenin “Şiddetli” düzeyde depresyona sahip olduğu belirlenmiştir. Annelerinin problem çözme puanları ile depresyon puanları arasında ilişkinin belirlenmesi amacıyla Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan Pearson Korelasyon analizleri sonuçlarına göre, problem çözme ile depresyon toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=,354; p<.01). Problem çözme ile depresyon arasında ortaya çıkan ilişki pozitif yönde ve “zayıf” düzeyde olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account