DSpace Repository

ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS AND COMPETENCIES AS DETERMINANTS OF BUSINESS PERFORMANCE: A STUDY ON SMALL ENTERPRISES IN MOGADISHU, SOMALIA

Show simple item record

dc.contributor.author MAHADALLE, ABDULLAHI ISSE
dc.date.accessioned 2021-06-08T11:42:03Z
dc.date.available 2021-06-08T11:42:03Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8871
dc.description.abstract Son yıllarda etkin girişimcilikle sağlanan örgütsel başarının olumlu sonuçları, akademik ve yönetsel alanlarda dikkatlerin, girişimci özellikleri ve girişimci yeterlilikleri kavramlarına çekilmesine sebep olmuştur. Örneğin Somali’de, kadınların çok sayıda ve çeşitli finansal, teknik bilgi ve aile ile ilgili zorluklarla karşılaşmalarına rağmen, küçük işletme sektöründe önemli bir rol oynadıkları görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, yeni başlayan girişimciler arasında, girişimci yeterliliği ve girişimcinin demografik ve kişisel özelliklerinin işletme performansı üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Ayrıca, Somali’de küçük ölçekli işletmelerde yer alan kadın girişimcilerin karşılaştıkları temel güçlüklerin belirlenmesi de hedeflenmektedir. Çalışma, nicel araştırma yaklaşımını benimsemiştir. Çalışmada likert ölçeğini oluşturacak şekilde kapalı uçlu anket kullanılarak, Mogadişu - Somali’deki toplam 187 küçük ölçekli girişimciden veri toplamıştır. Araştırmada temel veri analizi araçları olarak basit yüzdelik analizi ve ki-kare testi kullanmıştır. Toplanan veriler SPSS Programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları, sorun çözme, riskleri öğrenme ve alma isteği; fırsat odaklılık ve iyi iletişim becerileri gibi girişimci yeterlilikleri ile özgüven, hatadan ders çıkarma, uzun vadeli iştirak, rekabet ve işletme performansında başarı gibi girişimci özellikleri arasında önemli pozitif ilişkilerin varlığını göstermiştir. Ayrıca çalışma, Somalili kadın girişimcilerin Somali’de küçük ölçekli işletmelere önemli ölçüde katkı sağladığı iddiasını da desteklemektedir. Bununla birlikte araştırma, Somalili kadınların karşılaştıkları ve ivedi şekilde karşılanması zorunlu olan çok sayıda önemli güçlüğü de göz önüne çıkarmıştır. tr_TR
dc.subject Girişimci Özellikleri tr_TR
dc.subject Girişimci Yeterlilikleri tr_TR
dc.subject Somalili Kadın Girişimciler tr_TR
dc.subject Küçük Ölçekli İşletme tr_TR
dc.title ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS AND COMPETENCIES AS DETERMINANTS OF BUSINESS PERFORMANCE: A STUDY ON SMALL ENTERPRISES IN MOGADISHU, SOMALIA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account