DSpace Repository

MESLEK LİSESİ MÜDÜRLERİNİN TAKIM LİDERLİĞİ ROLLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author DOĞRU, Mehmet
dc.date.accessioned 2021-06-07T12:14:04Z
dc.date.available 2021-06-07T12:14:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8847
dc.descriptionabstract Okullarda takım liderliği rollerinin başarılı olması, eğitimin kalitesini ve dolayısıyla öğrenci başarısını artıracaktır. Okul müdürlerinin takım liderliği rollerinde etkili olmalarının önündeki en büyük engel, öğretmenlerin eski alışkanlıklar ve kendini yenilenmeye karşı kapatmış olmaları olarak görünmektedir. Bu araştırmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre “Meslek lisesi müdürlerinin takım liderliği rollerinin” ne düzeyde olduğunun incelenip belirlenmesidir. Bu araştırma; meslek liselerindeki yöneticilerin takım liderliği rollerini etkileyen değişkenlerin belirleneceği; farklı öğretmen görüşlerinin, meslek liselerindeki yönetim biçimi üzerinde olumlu ya da olumsuz etkilerinin tartışılacağı bir ortam sağlayacağı açısından önemli görülmektedir. Bu açıdan alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışma, tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada veriler, İstanbul’un Maltepe ve Kartal İlçelerinde bulunan meslek liselerinde yapılan anket çalışması ile elde edilmiştir. Örneklemde, İstanbul Maltepe ve Kartal İlçelerindeki meslek liselerinde bulunan 304 öğretmen yer almaktadır. Elâzığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinden İbrahim H. Çankaya & Mehmet Karakuş’un eğitim yöneticilerinin takım liderliği davranışlarına yönelik 2008-2009 eğitim öğretim yılında hazırladıkları “Takım Liderliği Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçme aracının Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,942 olarak bulunmuştur. “Takım liderliği rolleri ölçeğini” çatışma yönetimi, toplantı yönetimi, takım kurma, rol modeli, motivasyon ve iletişim alt faktörlerden oluşturmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde, öncelikle tüm bağımsız değişkenler için frekans (N) ve yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Bağımsız ortalamalar arasındaki farkı test etmek için –t- Testi" kullanılmıştır. İkiden fazla bağımsız ortalamalar arasındaki farkın test edilebilmesi içinde “ANOVA Testi” kullanılmıştır. Ancak yaş, branş ve bulunduğu kurumdaki görev süresi ile ilgili bağımsız sorularda bazı maddelere cevap verenlerin sayısı 30’un altında olduğundan dolayı “ANOVA Testi” ne karşılık gelen parametrik olmayan “Kruskal-Wallis Testi analizi” kullanılmıştır. Yapılan araştırmaya göre okul müdürlerinin takım liderliği rolleri yüksek düzeyde çıktığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin verdiği cevaplar incelendiğinde cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca mesleki kıdem, branş, medeni durum, aynı kurumda çalışma süresi ve çalıştığı kurumdaki öğretmen sayısı değişkenleri arasında da anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Ancak yaş, bilgisayar ve internet kullanımı değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. tr_TR
dc.subject Liderlik, tr_TR
dc.subject Öğretmen tr_TR
dc.subject Yönetici tr_TR
dc.subject Okul Müdürü tr_TR
dc.subject Meslek Lisesi. tr_TR
dc.title MESLEK LİSESİ MÜDÜRLERİNİN TAKIM LİDERLİĞİ ROLLERİ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account