DSpace Repository

TÜKETİCİNİN MARKAYA DUYDUĞU GÜVEN VE MARKA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Show simple item record

dc.contributor.author MEZHDİNOV, Mahmud
dc.date.accessioned 2021-06-04T08:41:46Z
dc.date.available 2021-06-04T08:41:46Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8812
dc.description.abstract Bu tez çalışmasının amacı, İstanbul’daki tüketicilerin beyaz eşya ürünlerine duyduğu güvenleri ve marka sadakatlerini incelemek ve bunlarla ilişkili faktörleri ortaya koymaktır. Bu çerçevede hazırlanan çalışma altı bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde araştırmanın konusu, amacı kapsamına ilişkin bilgiler giriş bölümünde yer verilmiştir. İkinci bölümde tüketici ve marka ilişkisi, üçüncü bölümde marka ve marka güveni, dördüncü bölümde marka sadakati kavramları detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Beşinci ve altıncı bölümde de araştırma detayları ve bulgulara değinilmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul’da ikamet eden bireyler oluşturmaktadır. Araştırma 250 katılımcı ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen veriler frekans analizleri, tanımlayıcı istatistikler ve Ki–kare analizleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmada katılımcıların demografik özellikleri ile beyaz eşya satın alımında belli bir markayı tercih edip etmemeleri arasında, katılımcıların demografik özellikleri ile tercih ettikleri ilk beyaz eşya markası arasında, katılımcıların demografik özellikleri ile beyaz eşya satın alımında aynı markayı tercih sıklıkları arasında, katılımcıların demografik özellikleri ile beyaz eşya satın alma davranışlarında etkili olabilecek faktörler arasında ve katılımcıların beyaz eşya satın alımında belli bir markayı tercih etmeleri ile satın alma davranışlarında etkili olabilecek faktörler arasında ilişki olduğuna dair iki ana hipotez öne sürülmüştür. tr_TR
dc.subject Tüketici Davranışı tr_TR
dc.subject Marka Güveni tr_TR
dc.subject Marka Sadakati tr_TR
dc.title TÜKETİCİNİN MARKAYA DUYDUĞU GÜVEN VE MARKA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account