DSpace Repository

LİDER DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONLARINA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author CANTÜRK, Duygu
dc.date.accessioned 2021-06-04T07:25:56Z
dc.date.available 2021-06-04T07:25:56Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8802
dc.description.abstract Liderlik kavramı, insanların toplu halde yaşamaya başladığı zamanlardan bu yana var olmaktadır. Bu özel yeteneklere sahip yöneticilerin, çalışma hayatındaki motivasyon ve örgütsel bağlılık üzerinde ne derece etkili olduğu merak uyandırmakta ve bu durum birçok araştırmaya konu olmaktadır. Yeni çağın gereklerine ve rekabet gücüne yetişme çabası, işletmeleri etkilediği gibi çalışanları da etkilemektedir. Çalışanların bu uyum süreçlerine adapte olmalarını sağlamak yöneticilerin görevidir ve doğru özelliklere sahip yöneticilerin müdahaleleriyle bu süreçler çok çabuk atlatılabilir. Yöneticilerin astlarını eğitim ve kabiliyetlerine göre görevlendirmeleri, onlarla güvene dayalı birebir iletişim kurmaları, çalışanların örgütün amaçları doğrultusunda etkili ve verimli olmalarını sağlayacaktır. Aynı zamanda çalışanların kendilerini mutlu ve huzurlu hissettikleri çalışma ortamlarına bağlılıklarını da artıracaktır. Bu araştırma, lider yönetici davranışları, motivasyon ve örgütsel bağlılık kavramlarının birbirleriyle bağlantısını ve bu kavramların çalışanlar üzerindeki etkilerinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Saha araştırması, İstanbul ilinde özel sektörde tekstil alanında yer alan firmalarda farklı pozisyondan 400 iş gören ile yapılmış ve sonuçlar analiz edilerek bulgular değerlendirilmiştir. Hipotez testlerinin neticeleri araştırma şeklimizi doğrulamaktadır. Lider yönetici davranışları ile motivasyon ve örgütsel bağlılık kavramları arasında yapılan incelemelerde; istatistiksel olarak anlamlı bir etki olduğu tespit edilmekte, bu kavramların katılımcıların yaşları ve çalışma süreleri ile olumlu yönde etkileşimi olduğu da ortaya çıkmaktadır. Fakat lider davranışları, motivasyon ve örgütsel bağlılık kavramlarının; eğitim durumu, çalışanın kadrosu ve cinsiyet değişkenleri arasında olumlu bir fark olmadığı anlaşılmaktadır tr_TR
dc.subject Lider Yönetici tr_TR
dc.subject Liderlik tr_TR
dc.subject Örgütsel Bağlılık tr_TR
dc.subject Motivasyon tr_TR
dc.subject Motivasyon tr_TR
dc.title LİDER DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONLARINA VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account