DSpace Repository

EFFECTS OF REFLECTIVE COACHING ON PRE-SERVICE EFL TEACHERS’ INSTRUCTIONAL SKILLS AND SENSE OF EFFICACY

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-06-03T06:43:10Z
dc.date.available 2021-06-03T06:43:10Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8768
dc.description.abstract Bu tez, İngilizce öğretmen adaylarının öz-yeterlik ve öğretim becerilerinin geliştirilmesinde yansıtıcı koçluğun (YK) etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada kullanılan yansıtıcı koçluk programı (rehber eşliğinde yansıtıcı öğretim), araştırmacı tarafından 2016 yılında, büyük ölçüde yansıtmanın temel ilkeleri, güçlü ve zayıf yanların öz-analizi, yansıtma ilkeleri, kişisel ifadelerin yazımı ve yansıtıcı öğretime dayandırılarak geliştirilip uyarlanmıştır. Bu çalışma için kullanılan araştırma yöntemi hem nicel hem de nitel olup, çalışma ön/son test tasarımına dayanan bir tek vaka çalışmasıdır. Bu araştırmaya 21-22 yaşları arasında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde İngilizce Öğretmenliği lisans programına devam etmekte olan sekiz gönüllü (bir erkek ve yedi kadın) öğretmen adayı katılmıştır. Bu çalışmanın ön/son test tasarımı için bir vaka çalışması grubu oluşturulmuştur. Çalışma, 11 Şubat 2019 ve 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Katılımcılar, Türkiye'de öğretmen yetiştirme programları için zorunlu olan Öğretmenlik Uygulaması dersini yaparken araştırmaya katılmışlardır. Veriler dersin uygulama sürecinde toplanmış olup, veri toplamadan önce, araştırmacı tarafından hazırlanan öğretmen değerlendirmesi ve yansıtıcı koçluk konulu 15 saatlik bir eğitim verilmiştir. Niteliksel çalışmaların özelliklerini dikkate alarak, araştırmacı, çalışmanın bütün aşamalarına hem araştırmacı hem de yansıtıcı bir koç olarak aktif bir şekilde katılmıştır. (YK) programının uygulanması sırasında, araştırmacı istendik öğretim davranışları temsil eden üç farklı öğretim becerisi üzerinde özellikle durmuştur. Bu bağlamda, birinci ölçme aracı olarak, (YK) programının her öğretim becerisinin gelişimi üzerindeki etkilerini görmek için, 26 maddelik üç temel öğretim becerisinden (Planlama, Kişisel ve Mesleki Nitelikler, Uygulama) oluşan Ders Sonrası Yansıtıcı Öz Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. İkinci ölçme aracı olarak, etkinlik yapma kapasitesine sahip bir öğretmen adayının daha dinamik ve kendisinin belirleyeceği öğretmenlik şeklini uygulayabileceği varsayıldığı için, Öğretmen Öz-yeterlilik Ölçeği (uzun form) kullanılmıştır. Bu iki araç hem ön değerlendirme hem de sonrası değerlendirme için kullanılmıştır. Üçüncü ölçme aracı olarak uygulama sonunda yararlanmak üzere araştırmacı tarafından öğretmen adaylarının yansıtıcı koçluk programından memnuniyetlerini değerlendirmek için hazırlanan açık uçlu sorular içeren bir değerlendirme anketi ve uygulama boyunca öğretmen adayları tarafından tutulan yansıtıcı günlükler, yansıtıcı koç ile öğretmen adayları arasında geçen konuşmaların kayıtları ve araştırmacının tuttuğu günlük kullanılmıştır. Ayrıca, bütün dersler veri analizi için videoya kaydedilmiştir. Elde edilen bulguların, yansıtıcı koçluğun İngilizce öğretmenleri ve müfredat tasarımcıları için öğretim becerileri ve öz-yeterlik ile ilgili öneriler geliştirmede nasıl bir araç olabileceği konusunda katkılarının olması beklenmektedir tr_TR
dc.subject Yansıtıcı koçluk tr_TR
dc.subject hizmet öncesi öğretmen eğitimi tr_TR
dc.subject öğretim becerileri tr_TR
dc.subject İngilizce öğretmeni değerlendirmesi tr_TR
dc.subject öz-yeterlik tr_TR
dc.subject yansıtıcı günlükler tr_TR
dc.title EFFECTS OF REFLECTIVE COACHING ON PRE-SERVICE EFL TEACHERS’ INSTRUCTIONAL SKILLS AND SENSE OF EFFICACY tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account