DSpace Repository

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNDE İNCELEME

Show simple item record

dc.contributor.author ULUPINAR, Emre
dc.date.accessioned 2021-06-02T11:34:44Z
dc.date.available 2021-06-02T11:34:44Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8760
dc.description.abstract İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunun ve alt yönetmeliklerinin yürürlüğe girmesiyle önem kazanmıştır. Kanuni zorunluluklar ve cezai yaptırımlar ile herkesin hakkı olan sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için önleyici politikalar oluşturulmaya başlanmış, iş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için kontrol mekanizmaları oluşturulmaya başlanmıştır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin büyük etkisi bulunmaktadır. İşyerlerinde çalışanların ve ziyaretçilerin etkilenmesine sebep olabilecek risklerin ortadan kaldırılması için önleyici politikaların uygulanması gerekmektedir. Risk değerlendirmesi, acil durum eylem planı, eğitimler, denetimler gibi etmenler ile çalışılan ortam güvenli hale getirilmeli ve sürekli gelişim sağlanmalıdır. Sağlık tesisleri farklı riskleri barındıran iş kollarından biridir. Sağlık çalışanları hastalara hizmet verirken diğer taraftan kendi sağlığına etki edebilecek unsurlar ile karşılaşmaktadır. Tez konusu olarak ele alınan Ağız ve Diş sağlığı merkezi lokasyonu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği'inde tehlikeli sınıfta olarak belirtilmektedir. Tezde ağız ve diş sağlığı merkezlerinde karşılaşılabilecek fiziki, kimyasal, biyolojik ve psikolojik riskler incelenerek tehlike bazlı olarak değerlendirilmiştir tr_TR
dc.subject İş güvenliği tr_TR
dc.subject iş sağlığı ve güvenliği tr_TR
dc.subject ağız ve diş sağlığı merkezi tr_TR
dc.subject risk değerlendirmesi tr_TR
dc.title AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNDE İNCELEME tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account