DSpace Repository

VERGİ USUL KANUNU İLE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLEME ESASLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author SANSAR, Yunus
dc.date.accessioned 2021-06-02T07:25:39Z
dc.date.available 2021-06-02T07:25:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8744
dc.description.abstract Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64 ve 88’inci madde hükümlerine tabi gerçek ve tüzel kişiler gerek ticari defterlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken Türkiye Muhasebe Standartlarına Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar. Bu kapsamda her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve Türk Ticaret Kanunu’nun 88’inci madde hükümlerine göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişimi defterlerden izlenebilmelidir. Bu çalışmada Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Vergi Usul Kanunu değerleme yaklaşımı ile ele alınmıştır. VUK değerleme hükümleri bilanço kalemlerinin bütününü aktif ve pasifiyle değerlemeye tabi tutan ve sistematiğe dayanan bir yaklaşımdır. Bu çerçevede VUK ve TMS değerleme genel esasları ve değerleme ölçüleri ele alınmış ve açıklanmıştır. Çalışmanın izleyen bölümlerinde Maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, stoklar, menkul kıymetler, iştirakler, alacaklar ve borçlar, kasa ve finansal kiralamaların değerlemesi ve muhasebe işlemleri örnek uygulamalar ve muhasebe kayıtları ile anlatılmıştır. tr_TR
dc.subject Vergi Usul Kanun tr_TR
dc.subject Türk Ticaret Kanunu tr_TR
dc.subject Türkiye Muhasebe Standartları tr_TR
dc.title VERGİ USUL KANUNU İLE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI AÇISINDAN DEĞERLEME ESASLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE UYGULAMA ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account