DSpace Repository

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ (EYÜP İLÇESİ ÖRNEĞİ)

Show simple item record

dc.contributor.author MUTLU ONUK, Mukaddes
dc.date.accessioned 2021-06-02T07:18:42Z
dc.date.available 2021-06-02T07:18:42Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8743
dc.description.abstract Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin sosyal becerilerinin anne-baba tutumları açısından incelenmesi hedeflenmiştir. Tarama modeline uygun olarak düzenlenen araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 1.Ortaokul öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri nedir? 2.Ortaokul öğrencilerinin anne-baba tutumları nedir? 3.Ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ile anne-baba tutumları arasında bir ilişki var mıdır? Araştırmanın örneklemi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında İstanbul İlinin Eyüp İlçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin olduğu okullardan seçilen 747 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçekler, öğrencilerin anne-baba tutumlarını incelemek amacıyla Lamborn ve arkadaşları (1991) tarafından geliştirilen, Yılmaz (2000) tarafından Türkçeye uyarlanan “Anne-Baba Tutum Ölçeği” ve sosyal beceri düzeylerini incelemek amacıyla Avcıoğlu (2007) tarafından geliştirilen “Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (SBDÖ)” dir. Araştırmada elde edilen verilerle ilgili yapılan analizler için PASW 20 programı kullanılmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda, ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ile annebaba tutumları arasında psikolojik özerklik boyutunda anlamlı bir ilişki vardır. Annebabanın evli olması ile öğrencinin psikolojik özerklik boyutunda anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Annenin ve babanın eğitim durumuna göre, ortaokul ve üniversite mezunu olanların arasında üniversite mezunu olanların lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Öğrencinin cinsiyetine göre ise kızların lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Diğer taraftan, anne-babanın ekonomik durumuna, boşanmış olmasına ve öğrencinin kardeş sayısına göre anlamlı bir ilişki bulunamamış olup, anne-baba tutumu olarak ihmalkar, otoriter, müsamahakar ve demokratik tutum sergilemesi açısından da anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir tr_TR
dc.subject sosyalleşme tr_TR
dc.subject sosyal beceri tr_TR
dc.subject anne-baba tutumu tr_TR
dc.subject aile tr_TR
dc.title ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ (EYÜP İLÇESİ ÖRNEĞİ) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account