DSpace Repository

OKUL ÖNCESİNDEN İLKOKULA GEÇİŞTE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLARIN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author PİŞİRİR, Nagihan
dc.date.accessioned 2021-05-31T07:21:11Z
dc.date.available 2021-05-31T07:21:11Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8675
dc.description.abstract Bu çalışma, okul öncesinden ilkokula geçişte sınıf öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin çocuklarda karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşlerini ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma deseninin uygulandığı bu çalışmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Görüşme soruları araştırma probleminin çözümünü destekleyecek şekilde ilgili literatürden faydalanılarak araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. Hazırlanan görüşme formu 11’i sınıf öğretmeni 3’ü okul öncesi öğretmeni olmak üzere toplam 14 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiş ve bu doğrultuda katılımcıların sıklıkla tekrar ettikleri görüşlerini ve çarpıcı ifadelerini ortaya çıkarmak amacıyla doğrudan alıntılamalara yer verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında öğretmenlerin; çocukların motor gelişimi; ince ve kaba motor beceriler, sosyal ve duygusal gelişimi; duygulara yönelik beceriler, ilişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri ve okul yaşantısı ile ilgili beceriler, dil gelişimi; konuşma bozukluğu ve sözlü iletişim becerileri, öz bakım becerisi; tuvalet becerisi, giyinme-soyunma becerisi, kişisel temizlik becerisi, yemek ile ilgili araç-gereç kullanma becerisi, kişisel eşyalarını koruma becerisi ve aile tutumundan kaynaklı aile yapıları ve çocuk yetiştirme (pedagojik) konusundaki yetersizlik sorunlarıyla karşılaştıkları görülmüştür. Araştırma sonunda birinci sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim alan çocukların bu kurumlardan tam donanımlı gelmediklerini ifade ettikleri görülmektedir. Çocukların okul öncesi eğitimde motor gelişim, dil gelişim, öz bakım becerileri konusunda daha fazla desteklenmesi önerilmektedir. tr_TR
dc.subject Motor Beceriler tr_TR
dc.subject Bilişsel tr_TR
dc.subject Sosyal-Duygusal tr_TR
dc.subject Öz bakım tr_TR
dc.subject Geçiş tr_TR
dc.title OKUL ÖNCESİNDEN İLKOKULA GEÇİŞTE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLARIN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account