DSpace Repository

ÜSTÜN YETENEKLİ VE NORMAL ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGISI VE BAĞLANMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Show simple item record

dc.contributor.author KARTEL, Osman
dc.date.accessioned 2021-05-28T11:21:05Z
dc.date.available 2021-05-28T11:21:05Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8664
dc.description.abstract Bu çalışmada üstün yetenekli ve normal öğrencilerin benlik saygısı ve bağlanma düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 137 BİLSEM ve 137 ilkokul, ortaokul öğrencisi katılmıştır. Örneklemde 147 öğrenci kız, 127 öğrenci erkektir. Örneklem 10-15 yaş grubu öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmada Kern’s Güvenli Bağlama Ölçeği ve Kendine Saygı Ölçeği kullanılmıştır. Analizler SPSS 21 istatistik paket programında yapılmıştır. Verilerin analizinde; frekans ve yüzde dökümleri alınmıştır. Değişkenler arasındaki farklılaşmanın belirlenmesi için analizinde ise tek yönlü varyans analizi (F testi) uygulanmış ve korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda üstün yetenekli öğrencilerin benlik saygı puanlarının iyi düzeyde olduğu, sınıf düzeyine, cinsiyete, aile gelir düzeyine göre farklılaşmadığı, normal öğrencilerin benlik saygısı puanlarının iyi düzeyde ve sınıf düzeyine, cinsiyete, aile gelir düzeyine göre farklılaşmadığı saptanmıştır. Yaptığımız çalışmada iki grubu karşılaştırdığımızda üstün yetenekli öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinde normal öğrencilere göre olumlu yönde fark olduğu tespit edilmiştir. Üstün yetenekli ve normal öğrencilerin güvenli bağlanma puanları karşılaştırıldığında üstün yeteneklilerin güvenli bağlanma puanlarının normal öğrencilere göre yüksek olduğu görülmüştür. Üstün yetenekli öğrencilerin benlik saygı ile güvenli bağlanma arasındaki ilişki düzeyinin normal öğrencilere göre daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonuçları, sınırlılıkları ve gelecek çalışmalar için öneriler tartışılmıştır. tr_TR
dc.subject üstün yetenekli öğrenciler tr_TR
dc.subject benlik saygısı tr_TR
dc.subject bağlanma stili tr_TR
dc.title ÜSTÜN YETENEKLİ VE NORMAL ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGISI VE BAĞLANMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account