DSpace Repository

YENİ DÖNEM PAZARLAMA ANLAYIŞI YEŞİL PAZARLAMA: İŞLETMELERİN YEŞİL PAZARLAMAYA YÖNELME NEDENLERİNİN AMPRİK BİR ÇALIŞMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author BAHÇECİK, Dilan
dc.date.accessioned 2021-05-28T08:22:13Z
dc.date.available 2021-05-28T08:22:13Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8655
dc.description.abstract Gelişen teknoloji ve küreselleşen dünya kavramları içinde işletmeler hızlı değişime uyum sağlayabilmek için esnek bir yapıya sahip olmalıdırlar. Bu günümüzün koşullarının bir gereğidir. Küreselleşen dünya ile kıt kaynak durumunda olan çevrenin korunması işletmeler için amaç ve hedeflerden biri durumuna geldiğini söylemek mümkündür. Çevre faktörünün önem kazanması ile birlikte işletmelerin üretim, mamul veya hizmet oluşumu, bunlara bağlı olarak pazarlama stratejileri önemli ölçüde değişmektedir. Doğaya dost ürün tasarımları yapılmaya başlanmakta ve bu ürünler “Yeşil Pazarlama” kavramı içinde müşterilere ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada “Yeşil Pazarlama” konusu, işletmelerin yeşil pazarlamayı tercih etme unsurları amprik bir çalışma çerçevesinde ele alınmış, pazarlama ve tarihçesine, çevrenin önemine ve çevre kirliliğinin nedenlerine değinilmiş, çevreciliğin toplumdaki yeri ve gelişim seyri incelenerek, yeşil pazarlama uygulamalarını hayata geçiren, ulusal ve uluslararası kurum ve çalışmalardan örnekler verilmiştir. Yapılan araştırmada Türkiye'deki işletmelerin yeşil pazarlamaya yönelme sebepleri ve bu sebeplerin hangi oranda etki ettikleri incelenmiştir. Değişkenlerimiz, yasal mevzuat, sosyal sorumluluk, kurumsal imaj, rekabet, tüketicinin çevre bilincinden oluşmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre işletmelerin yeşil pazarlamaya yönelme sebeplerinin en başında tüketicinin günümüzde bu konu hakkında daha bilinçli hale gelmiş olması ve işletmelerin pazardaki imajlarını güçlendirme isteğidir. Araştırmaya katılan İstanbul’da faaliyet gösteren tekstil işletmeleri, doğaya verilen zararların farkında olup, bunun önüne geçmek için çevreci politikalar uyguladıklarını belirtmişlerdir. Yasal mevzuat, sosyal sorumluluk ve rekabet değişkenlerinin, işletmelerin yeşil pazarlamaya yönelme tutumlarına etki etmediği görülmüştür. tr_TR
dc.subject Çevre tr_TR
dc.subject Yeşil pazarlama tr_TR
dc.subject Yeşil üretici tr_TR
dc.subject Sürdürülebilir gelişme tr_TR
dc.subject sosyal sorumluluk tr_TR
dc.title YENİ DÖNEM PAZARLAMA ANLAYIŞI YEŞİL PAZARLAMA: İŞLETMELERİN YEŞİL PAZARLAMAYA YÖNELME NEDENLERİNİN AMPRİK BİR ÇALIŞMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account