DSpace Repository

HEMİPLEJİK HASTALARDA GÖVDE KONTROLÜNÜN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI, YAŞAM KALİTESİ VE DEPRESYONA ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author YALVAÇ, Büşra
dc.date.accessioned 2021-05-27T11:42:57Z
dc.date.available 2021-05-27T11:42:57Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8641
dc.description.abstract Çalışmamızın amacı; hemiplejik hastalarda gövde kontrolünün üst ekstremite fonksiyonları, yaşam kalitesi ve depresyon üzerine etkisini belirlenmektir. Bu çalışmaya; İ.A.Ü Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ne ayaktan ve yatarak tedavi gören SVO tanısı almış, dahil edilme kriterlerine uyan, gövde kontrolü zayıf olan 35 gönüllü hasta ile gövde kontrolü kuvvetli olan 35 gönüllü hasta alındı. Bireyler prospektif olarak değerlendirildi. Hastaların gövde kontrolünün değerlendirilmesi için Modifiye Gövde Bozukluk Ölçeği (mGBÖ), üst ekstremite fonksiyonları için Fugl – Meyer Değerlendirme Ölçeği, yaşam kalitesi için İnmeye Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği (SS – QOL), depresyon için Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanıldı. Araştırmamızda, gövde kontrolü zayıf olan hasta grubunda, gövde kontrolü ile üst ekstremite fonksiyonları (p =0,000), yaşam kalitesi (p = 0,001) ve depresyon (p= 0,001) arasında anlamlı ilişki bulundu. Gövde kontrolü kuvvetli olan hasta grubunda da gövde kontrolü ile üst ekstremite fonksiyonları (p = 0,000), yaşam kalitesi (p = 0,001) ve depresyon (p = 0,002) arasında anlamlı ilişki saptandı. Her iki grup arasında, hastaların gövde kontrolü ile üst ekstremite fonksiyonları (p = 0,000), yaşam kalitesi (p = 0.001) ve depresyon (p = 0.002) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Bu çalışmanın sonucunda hemiplejik hastalarda gövde kontrolü zayıf olan hastalarda üst ekstremite fonksiyonları ve yaşam kalitesinin düşük olduğu ve depresyon seviyelerinin yüksek olduğu belirlendi. tr_TR
dc.subject Depresyon tr_TR
dc.subject Gövde Kontrolü tr_TR
dc.subject Hemipleji tr_TR
dc.subject Üst Ekstremite Fonksiyonu tr_TR
dc.subject Yaşam Kalitesi tr_TR
dc.title HEMİPLEJİK HASTALARDA GÖVDE KONTROLÜNÜN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI, YAŞAM KALİTESİ VE DEPRESYONA ETKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account