DSpace Repository

GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ TASARIM SÜRECİNİN MİMARİ TASARIM SÜRECİYLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Show simple item record

dc.contributor.author KÖSE KIR, Tugçe
dc.date.accessioned 2021-05-27T07:25:34Z
dc.date.available 2021-05-27T07:25:34Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8626
dc.descriptionabstract Tez; gelişen yapı teknolojisi sayesinde giderek daha karmaşık bir yapı kazanan giydirme cephe sistemlerinin estetik ve teknik olanaklarının, mimari yapının tasarımında nasıl daha etkin kullanılabileceğini araştırmaktadır. Araştırma; mimari yapının ve giydirme cephenin tasarım süreçleri ve bu tasarım süreçlerinin birbiriyle ilişkisi üzerinden yapılmaktadır. Mimari tasarım süreci ve giydirme cephe tasarım sürecinin incelenmesi ile elde edilen veriler ışığında, bu iki sürecin ne ölçüde entegre olabileceği ve bu entegrasyonun yararlarına dair çıkarımlar yapılmaktadır. Tezin birinci bölümünde; çalışmanın amaç, kapsam ve yöntemi genel hatlarıyla açıklanmıştır. İkinci bölümde ilk olarak mimari cephe kavramı irdelenmiş; cilt, katalizör ve imge olguları üzerinden mimari cephenin tanımı yapılmıştır. Bölümün devamında mimari cephenin sistemleşme süreci anlatılmıştır. Bu anlatım; mimari cephenin sistemleşmesi açısından yenilikler içeren ve kırılma noktaları oluşturan yapıların kronolojik olarak incelenmesi şeklinde ilerlemiştir. Bölümün sonucunda cephenin kavramsal bütünlüğü ve sistemleşmesinin tarihsel gelişimi özetlenmiştir. Üçüncü bölümde giydirme cephe sistemiyle ilgili literatür araştırmasından edinilen bilgiler ışığında, konuyla ilgili yapılmış farklı bilimsel çalışmaların, giydirme cephe sistemlerini tanımlamak için oluşturdukları sınıflandırmalar anlatılmıştır. Farklı parametrelere göre oluşturulan çeşitli sınıflandırmalar üzerinden, giydirme cephe sistemi detaylı olarak incelenmiştir. Bölümün sonucunda; cepheye ait tanımlamalar üzerinden, giydirme cephe sisteminin yapısal ve davranışsal özellikleri açıklanmıştır. xvi Dördüncü bölümde, mimari tasarım süreci ve giydirme cephe tasarım süreci aşamalara ayrılarak incelenmiştir. Her aşamanın ayrı ayrı anlatıldığı bölümde aşamaların birbiriyle olan ilişkiside irdelenmiştir. Bölümün sonucunda mimari tasarım süreci ve giydirme cephe tasarım sürecinin ilişkisi analiz edilerek, giydirme cephe sistemi tasarım sürecinin uygulamaya yönelik projelendirme çalışmalarının, mimari tasarım sürecinin daha erken bir aşamasında başlamasının gerekli olduğu çıkarımına varılmıştır. Böylece, giydirme cephenin estetik ve teknik olanaklarının mimari yapıyla entegrasyonunu artıracağı öngörülmüştür. Beşinci bölümde, dördüncü bölümde yapılan inceleme ve analizlerim ışığında değerlendirilmek üzere proje örnekleri incelenmiştir. Arap Dünya Enstitüsü, IAC Ana Merkez Binası, Capricorn Ana Merkez Binası olmak üzere toplamda üç adet olan bu örneklerin incelenmesinin ardından bölüm sonucunda, üçü de çalışmanın kapsamına uygun olarak değerlendirilmiştir. Altıncı bölümde yapılan ikinci ve üçüncü bölümde oluşturulan kavramsal ve teknik bilgi zemini esas alınarak dördüncü ve beşinci bölümde yapılan inceleme ve analizler üzerinden çıkarımlar yapılmıştır. Ayrıca altıncı bölümün sonunda giydirme cephe tasarımı ve mimari tasarım süreci ilişkisine yönelik öneriler getirilmiştir. tr_TR
dc.subject Mimari Tasarım Süreci tr_TR
dc.subject Giydirme Cephe Sistemi tr_TR
dc.subject Mimari Cephe tr_TR
dc.subject Cephe Kaplam tr_TR
dc.subject Giydirme Cephe Tasarımı tr_TR
dc.subject Cephe, Giydirme Cephe tr_TR
dc.subject Kaplama, Bina Cildi tr_TR
dc.title GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ TASARIM SÜRECİNİN MİMARİ TASARIM SÜRECİYLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account