DSpace Repository

EVLİ KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE EVLİLİK UYUMU VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author TEKİN, Gamze
dc.date.accessioned 2021-05-26T12:37:54Z
dc.date.available 2021-05-26T12:37:54Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8622
dc.description.abstract Yapılan bu araştırmanın amacı, evli kadınlarda toplumsal cinsiyet rolleri ile evlilik uyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yapılan bu araştırmada 18 yaş üstü, evli, kadın bireylerle çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde yaşayan 18 yaş üstü, evli, kadın bireyler oluşturmaktadır. İstanbul ilindeki 18 yaş üstü 150 evli, kadın katılımcı, araştırmanın evreni olarak kabul edilmiştir. Araştırma ilişkisel tarama modeline göre yapılmış olup, araştırmanın örneklemi rastgele örneklem seçilerek yapılmıştır. Örneklem seçiminde kolay ulaşılabilir örneklem kullanılmıştır. Ölçme araçları olarak likert tipi ölçeklerden faydalanılmıştır. Araştırmada kişisel bilgi formu, toplumsal cinsiyet roller tutum ölçeği, evlilik uyumu ölçeği ve yaşam doyumu ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; eşitlikçi tutum ile yaşam doyum arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Eşitlikçi tutum arttıkça yaşam doyumu artmaktadır. Eşitlikçi tutum ile evlilik uyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Eşitlikçi tutum arttıkça evlilik uyumu artmaktadır. Geleneksel tutum ile yaşam doyumu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır. Geleneksel tutum arttıkça yaşam doyumu azalmaktadır. tr_TR
dc.subject Toplumsal Cinsiyet Rolleri tr_TR
dc.subject Evlilik Uyumu tr_TR
dc.subject Yaşam Doyumu tr_TR
dc.title EVLİ KADINLARDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ İLE EVLİLİK UYUMU VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account