DSpace Repository

A CULTURAL MATERIALIST STUDY OF CRIME AND THE LEGAL SYSTEM IN THE VICTORIAN NOVEL

Show simple item record

dc.contributor.author ÖZTEKİN, Sercan
dc.date.accessioned 2021-05-26T12:01:15Z
dc.date.available 2021-05-26T12:01:15Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8618
dc.description.abstract Bu çalışma, on dokuzuncu yüzyıl İngilteresi’nde suç ve suçlunun inşası ile hukuk sistemindeki bozuklukların Wilkie Collins, Charles Dickens, ve Charles Reade’in romanlarındaki yansımalarını eleştirel olarak incelemektedir. Dönemin kültürel ve tarihsel altyapısını ele alarak, bu kavramları toplumsal birer inşa olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, Viktorya dönemi kültürü, toplumu, kurumları, ve edebiyatına, suç kavramı çerçevesinde bakarak, gerçek suç olaylarının, suçlularla ilgili mahkeme ve polis kayıtları ile ceza uygulamalarının geniş bir dökümünü ortaya koymaktadır. Wilkie Collins’in The Woman in White (1859-60), Charles Dickens’ın Bleak House (1852-53), ve Charles Reade’in It Is Never Too Late to Mend (1856) adlı eserleri Victorya döneminin kültürel ürünleri olarak ele alınmakta; bu dönemin tarihsel, kültürel, ve sosyal bakış açısı göz önüne alınarak incelenmekte ve yorumlanmaktadır. Çalışmada, Raymond Williams’ın Kültürel Materyalizm teorisi ve Michel Foucault’nun güç ve disiplin kavramları öne çıkmaktadır. Suçlu kimliğinin inşası, hukuk sistemi temsilcilerinin ve ceza sistemindeki toplumsal ve tarihsel değişimlerin değerlendirilmesinde söz konusu kuramların yardımı gözetilmektedir. Bu üç romanın, Viktorya döneminde suç ve hukuk sisteminin, suç kavramının nasıl inşa edildiğine dair ortaya koydukları resim aynı zamanda geleneksel bakış açılarına nasıl karşı çıktıklarına dair bir kanıt oluşturmaktadır. tr_TR
dc.subject Viktorya dönemi, tr_TR
dc.subject Kültürel Materyalizm tr_TR
dc.subject suç ve iktidar tr_TR
dc.subject , suçlunun inşası tr_TR
dc.subject hukuk sistemindeki yozlaşma tr_TR
dc.title A CULTURAL MATERIALIST STUDY OF CRIME AND THE LEGAL SYSTEM IN THE VICTORIAN NOVEL tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account