DSpace Repository

KARİYER YÖNETİMİNE YÖNELİK ÇALIŞAN ALGILARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ALBARAKATÜRK ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author VURAL, Muzaffer
dc.date.accessioned 2021-05-25T10:53:37Z
dc.date.available 2021-05-25T10:53:37Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8591
dc.description.abstract Kariyer yönetimi, iĢletmelerde çalıĢanların ilgi alanlarını, çıkarlarını ve yeteneklerini belirlemelerinde yardımcı olması ve buna bağlı olarak kariyer geliĢtirme yöntemlerinin planlanması olarak ifade edilebilmektedir. Ġnsan kaynaklarının önemli uygulama alanları arasında yer alan kariyer yönetimi, çalıĢanın ihtiyaçlarını karĢılamak ve kariyer hedeflerine ulaĢmalarında destek olmak için kariyer planlarının hazırlanması, düzenlenmesi ve yürütülmesi süreci olarak da tanımlanabilmektedir. Bu çalıĢmada kariyer planlama, kariyer yönetimi süreçleri ve uygulaması açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Bunun yanı sıra bankacılık sektöründe çalıĢanların kariyer yönetimi algısı üzerine bir araĢtırmaya yer verilmiĢtir. Bu çalıĢmada Albaraka Türk Katılım Bankası çalışanlarına uygulanan anket verilerinden faydalanılarak kariyer yönetiminin çalıĢanlar açısından önemi ve iĢletmede kariyer yönetimi uygulamalarının etkinliği değerlendirilmiştir tr_TR
dc.subject Kariyer tr_TR
dc.subject Kariyer Planlama tr_TR
dc.subject Kariyer Yönetimi tr_TR
dc.subject Bankacılık tr_TR
dc.subject Bankacılıkta Kariyer tr_TR
dc.title KARİYER YÖNETİMİNE YÖNELİK ÇALIŞAN ALGILARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ALBARAKATÜRK ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account