DSpace Repository

EKİP KAYNAK YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İLETİŞİME OLAN ETKİSİ: SİVİL HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE KABİN MEMURLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Show simple item record

dc.contributor.author UTKU, Şenda
dc.date.accessioned 2021-05-25T08:34:06Z
dc.date.available 2021-05-25T08:34:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8588
dc.description.abstract Sivil havacılık dinamik ekipler ile koordine edilen iş akış süreçlerinin birleştirilmesi ile yürütülen operasyon faaliyetleri ile gerçekleştirmektedir. Farklı ekiplerin en temel görevi uçuş operasyonun emniyetli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Kabin ekipleri uçuş operasyonunda yolcu ile yüz yüze iletişim kuran en önemli personel grubunu oluşturmaktadır. Kabin ekiplerinin çalıştıkları havayolu işletmesine yönelik tutumlarının ve örgütsel iletişim kalitesinin, uçuşun emniyetine ve yolcuların algıladıkları hizmet kalitesi ile ilişkisi bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, EKY’nin en önemli unsuru olan örgütsel iletişimin, örgütsel bağlılık tarafından hangi düzeyde etkilendiği araştırılmaktadır. Bu amaçla hipotez ve alt hipotezler oluşturulmuş ve niceliksel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi ile Türkiye’de faaliyet gösteren sivil havayolu şirketlerinden 387 kabin memuruna yönelik yapılan “Kişisel Bilgi Formu”, “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ve “Örgütsel İletişim Kalitesi Ölçeği” anketlerinin uygulanması ile ölçülmüştür. Araştırma sonucunda, kabin memurlarının cinsiyet, medeni durum, ve eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Kabin memurlarının yaşları arttıkça duygusal bağlılıklarının azaldığı ve devam bağlılıklarının arttığı saptanmıştır. Ayrıca 18-25 yaş arası çalışanların örgütsel iletişim kalitesine yönelik algıları diğer yaş gruplarına göre yüksektir. Kabin memurlarının duygusal bağlılıkları ve örgütsel iletişim kalitesi algılarının kabin amirlerinden yüksek olduğu saptanmıştır. 1-5 yıl arası çalışma yılı olan kabin memurlarının duygusal bağlılık ve örgütsel iletişim kalitesi algılarının düzeyleri 6-10, 11-15 ve 16 yıl ve üzeri çalışma yılı olan kabin memurlarının ortalamasından yüksek olduğu saptanmıştır. Kabin memurlarının duygusal bağlılıklarının örgütsel iletişim kalitesi arasında ilişki tespit edilmiş ve duygusal bağlılığın tek başına %31,6 düzeyinde örgütsel iletişim kalitesini açıkladığı tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda ulaşılan bulgulara yönelik olarak kabin memurlarının örgütsel bağlılık ve iletişim kalitelerini arttıracak öneriler geliştirilmiştir. tr_TR
dc.subject Kabin Memuru tr_TR
dc.subject Ekip Kaynak Yönetimi tr_TR
dc.subject Örgütsel Bağlılık tr_TR
dc.subject İletişim tr_TR
dc.title EKİP KAYNAK YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İLETİŞİME OLAN ETKİSİ: SİVİL HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE KABİN MEMURLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account