DSpace Repository

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI

Show simple item record

dc.contributor.author DİLİÇIKIK, ATA
dc.date.accessioned 2021-05-25T07:17:44Z
dc.date.available 2021-05-25T07:17:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8581
dc.description.abstract DİLİÇIKIK Ata, Transfer Fiyatlaması ve Türkiye Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2012 Transfer fiyatlandırması, dünya ekonomisinin bütünleşmesi, küreselleşme olgusunun hızla artması ve ülkeler arasındaki ticaret hacminin genişlemesi sonucunda, en önemli vergi konusu olarak gündemdeki yerini almıştır. Türkiye’de “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesi ile 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeye göre, kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedeller ile mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması durumunda, kazanç transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılmaktadır. Genel olarak transfer fiyatlandırması kuralları OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi örnek alınarak düzenlenmiştir. Bu çalışmada, transfer fiyatlandırması konusu Kurumlar Vergisi Kanunu, OECD normları ve diğer kanunlar çerçevesinde pozitif ve negatif yönleri ile birlikte ayrıntılı olarak incelenmiştir. Mevcut transfer fiyatlandırması düzenlemesi ile Türk Vergi Sisteminin özellikle OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi ve uluslararası gelişmelere uygun bir yapıya kavuştuğu sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.subject Transfer Fiyatlandırması tr_TR
dc.subject Örtülü Kazanç Dağıtımı tr_TR
dc.subject Emsallere Uygunluk İlkesi tr_TR
dc.subject Muhasebe tr_TR
dc.subject Vergi tr_TR
dc.title İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account