DSpace Repository

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER REFORMU BAĞLAMINDA 6360 SAYILI YASANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author ALATAŞ, Şahin
dc.date.accessioned 2021-05-24T08:04:26Z
dc.date.available 2021-05-24T08:04:26Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8558
dc.description.abstract Türkiye’de yerel yönetimlerde yapılan reformların genel gerekçesi; idaresinin bütünlüğü ilkesine uygun olarak yerel yönetimler ile merkezi yönetimin üniter yapı içinde koordinasyona ve işbölümüne dayalı bir işbirliği içinde olmalarını sağlamak; yerel yönetimler ile merkezi yönetimin arasında yetki, görev, sorumluluk ve kaynak paylaşımını kolaylaştırmak; yerel yönetim birimlerinin teşkilat, personel ve mali ve yapısını yeniden düzenlemek; ve yerel yönetimlerin düzenli gelir kaynaklarına sahip olabilmeleri için gerekli olan düzenlemeleri yapmak olarak belirtilir. Reformların başarıları, bu önemli hedeflerin gerçekleşmesiyle ölçülmektedir. Sonuç başarısız olursa, reforma reform gündeme gelmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de yerel yönetimler reformları incelenerek 6360 sayılı yasaya yönelik eleştiriler ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışma için alanyazın taranmış ve yapılan araştırmalardan yararlanılmıştır. tr_TR
dc.subject Yerel yönetim tr_TR
dc.subject Reform tr_TR
dc.subject 6360 Sayılı Kanun tr_TR
dc.title TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER REFORMU BAĞLAMINDA 6360 SAYILI YASANIN DEĞERLENDİRİLMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account