DSpace Repository

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ÜZERİNE ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author ÖZEN, Dilan
dc.date.accessioned 2021-05-24T06:45:36Z
dc.date.available 2021-05-24T06:45:36Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8551
dc.description.abstract Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin anne-baba tutumlarının psikolojik sağlamlık üzerine etkisi incelenmiştir. Ana-baba tutumları ile psikolojik sağlamlık araştırmanın demografik değişkenleri açısından incelenmiş ve çeşitli istatistikler yapılmıştır. Ortaokul öğrencileri zor ve stresli durumlarla karşılaştıkları zaman yaşadıkları sorunların üstesinden gelmelerine kaynak sağlayan koruyucu faktörleri ile ana-baba tutumu arasında anlamlı ilişkiler olması öngörülmektedir. Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul ve Diyarbakır illerinde özel bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 165’i kız, 225’i erkek olmak üzere toplamda 390 örneklemden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama amacıyla araştırmacı ve tez danışmanı ile birlikte hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeylerini belirlemek için Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeği ile ana-baba tutum düzeylerini belirlemek için Ana - Baba Tutum Ölçeği ve kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 24.0 programı kullanılmıştır. Bağımsız örneklem T-testi, Anova ve Korelasyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, ana-baba tutumları ile psikolojik sağlamlık arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Demokratik anne baba tutumu ile psikolojik sağlamlık ve ergen gelişim ölçeğinin tüm alt boyutları arasında pozitif ve anlamlı ilişki bulunmuştur. Otoriter ana-baba tutumu ile dışsal ve içsel koruyucu faktörlerin alt boyutları arasında negatif ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Koruyucu ana-baba tutumu ile psikolojik sağlamlığın alt boyutundan okul içi etkinliklere katılımda pozitif anlamlı ilişki bulunurken, içsel alt boyutundan ev içi ilişkilerde ilgi negatif anlamlı ilişki bulunmuştur. tr_TR
dc.subject Ana-baba tutumu tr_TR
dc.subject Psikolojik Sağlamlık tr_TR
dc.subject Ergenlik tr_TR
dc.title ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANNE-BABA TUTUMLARININ PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ÜZERİNE ETKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account