DSpace Repository

3904 NUMARALIÇEKMECE-İ SAGİR(KÜÇÜKÇEKMECE)(-1247/M-1831) TARŞHLİ NUFUS DEFTERİNİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author ERGÜVEN, Mikail
dc.date.accessioned 2021-05-24T06:24:32Z
dc.date.available 2021-05-24T06:24:32Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8549
dc.description.abstract Osmanlı Devleti’nde modern olarak nitelendirilen ilk nüfus sayımı 1830-1831 yıllarında gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu nüfus sayımının bir ürünü olarak ortaya çıkan Nüfus Defterleri, tarih araĢtırmalarında büyük bir öneme sahiptir. Nüfus Defterleri, yerleĢim yerlerinin demografik yapısı hakkında önemli bilgiler verir. Bu yerleĢim yerlerinde yaĢayan nüfus hakkında ayrıntılı bilgiler veren bu defterler, yerel tarih araĢtırmalarında baĢvurulan önemli kaynaklardan biridir. ÇalıĢtığımız eser, Küçükçekmece’nin demografik yapısı hakkında önemli ve orijinal bilgiler vermektedir. Bu eserle ilgili daha önce herhangi bir çalıĢma yapılmamıĢtır. Bu sebeple tarafımızdan H.1247/M.1831 yılına ait “3904 numaralı Çekmece-i Sagir Nüfus Defteri”ni çalıĢma kararı alınmıĢtır. Bu tez, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde uygulamaya giren ve aralıklarla devam eden nüfus defteri kayıtlarından 3904 numaralı Çekmece-i Sagir [Küçükçekmece] Gayrimüslim Reaya Defterleri üzerine yapılmıĢ bir transkripsiyon ve değerlendirme çalıĢmasıdır. Ġncelediğimiz defter, Hicri 1247/ Miladi 1831 yılına aittir. El yazması olan bu eser toplamda 22 varaktır, yazı türü rikadır. BaĢlık kısımlarında kırmızı; alt kısımlarda ise siyah mürekkep kullanılan bu defterin genelinde mürekkep dağılması yoktur bu sebeple yazı okunaklıdır. Yaptığımız çalıĢma ile Osmanlı Devleti idaresinde bulunan Küçükçekmece’nin sosyokültürel tarihi ve demografik yapısı hakkında bilgilere ulaşılabilecektir tr_TR
dc.subject Tahrir tr_TR
dc.subject Nüfus tr_TR
dc.subject Nüfus Defterleri tr_TR
dc.title 3904 NUMARALIÇEKMECE-İ SAGİR(KÜÇÜKÇEKMECE)(-1247/M-1831) TARŞHLİ NUFUS DEFTERİNİN TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRİLMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account