DSpace Repository

SERVİKAL DİSK HERNİSİNE BAĞLI BOYUN AĞRISINDA VİDEO BAZLI EV EGZERSİZ PROGRAMININ AĞRI, KİNEZYOFOBİ, YAŞAM KALİTESİ FİZİKSEL AKTİVİTE VE DEPRESYON DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author AZBOY, Yunus
dc.date.accessioned 2021-05-21T10:26:43Z
dc.date.available 2021-05-21T10:26:43Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8536
dc.description.abstract Azboy Y. Servikal Disk Hernisine Bağlı Boyun Ağrısında Video Bazlı Ev Egzersiz Programının Ağrı, Kinezyofobi, Yaşam Kalitesi, Fiziksel Aktivite ve Depresyon düzeyi üzerindeki Etkinliği. İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2020 Çalışmamızın amacı; servikal disk hernisine bağlı boyun ağrısında video bazlı ve broşür ev egzersiz programının ağrı, kinezyofobi, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite ve depresyon düzeyi üzerindeki etkinliklerini belirlemektir. Bu amaçla servikal disk hernisine bağlı boyun ağrısı olan 82 hasta çalışmaya alındı. Grup 1’e broşür ev egzersizi, Grup 2’ye videolu ev egzersiz programı verildi. Her iki gruba da 20 seans boyunca yüzeyel ısı, Transkutanöz Elektriksel Sinir Uyarımı (TENS), terapatik ultrason uygulandı. Tedavi öncesinde ve 8. haftanın sonunda hastaların ağrı şiddeti, eklem hareket açıklığı, kas kuvveti, yaşam kalitesi düzeyi, kinezyofobi seviyesi, depresyon düzeyi, boyun ağrı ve özürlülük durumu ve fiziksel aktivite seviyesinin değerlendirmeleri yapıldı. Ağrı şiddeti görsel analog skalası ile, eklem hareket açıklığı gonyometre ile, kas kuvveti manuel kas testi ile, yaşam kalitesi sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ölçeği ile, kinezyofobi seviyesi tampa kinezyofobi ölçeğiyle, depresyon düzeyi beck depresyon edvanteri ile, boyun ağrı ve özürlülük durumu boyun ağrı ve özürlülük skalası ile ve fiziksel aktivite düzeyi uluslarası fiziksel uygunluk skalasının kısa formuyla değerlendirildi. Grup içi farklılıkların değerlendirmesinde “Paired Sample T Test” kullanıldı. Grup 1 ve Grup 2’de ağrı şiddeti, eklem hareket açıklığı derecelerinde, yaşam kalitesi düzeyinde, kinezyofobi seviyesinde, depresyon düzeyinde, boyun ağrı ve özürlülük durumunda ve fiziksel aktivite seviyelerinde olumlu değişiklikler görüldü. Gruplar arası fark “İndepented Sample T Test” ile değerlendirildiğinde kas kuvveti dışındaki tüm parametrelerde anlamlı farklılık görüldü (p<0.05). Bu çalışmanın sonucunda, servikal disk hernisine bağlı boyun ağrısının tedavisinde servikal bölge ile beraber skapula ve çevresine yönelik verilen egzersizlerin sesli ve görsel şekilde verildiğinde fonksiyonel açıdan daha etkin olduğu ve bu egzersizlerin hastalar tarafından daha kolay öğrenileceği bulundu. tr_TR
dc.subject Servikal disk hernisi tr_TR
dc.subject boyun ağrısı tr_TR
dc.subject egzersiz tr_TR
dc.subject kinezyofobi tr_TR
dc.subject depresyon düzeyi tr_TR
dc.subject yaşam kalitesi tr_TR
dc.subject elektroterapi tr_TR
dc.title SERVİKAL DİSK HERNİSİNE BAĞLI BOYUN AĞRISINDA VİDEO BAZLI EV EGZERSİZ PROGRAMININ AĞRI, KİNEZYOFOBİ, YAŞAM KALİTESİ FİZİKSEL AKTİVİTE VE DEPRESYON DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account