DSpace Repository

MEASURING OF EMPLOYEES’ SATISFACTION AND MOTIVATION ON THEIR PERFORMANCE: A CASE STUDY OF AFGHANISTAN CIVIL SERVANT HERAT PROVINCE

Show simple item record

dc.contributor.author Rahimi, Nawid
dc.date.accessioned 2021-05-18T12:19:38Z
dc.date.available 2021-05-18T12:19:38Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8489
dc.description.abstract İnsan kaynakları yönetimi, bir kuruluşun gelişiminde en önemli faktör olarak kabul edilir. Bu nedenle, her organizasyonda tatmin edici ve motive edici olan hümanist ahlakine dikkat bir gereklilik ve önceliktir. Bu yüzden çalışanların memnuniyeti ve motivasyonu her organizasyonda özellikle kamu kuruluşlarında en önemli konulardan biridir. Bu, kuruluşun etkinliği ile doğrudan ilgilidir. Ayrıca, bir işi yeniden tasarlayarak iş özellikleri; çalışanların memnuniyetini ve motivasyonunu etkiler ve çalışanların performansını artırır. Bu çalışmada, memnuniyet ve motivasyonun çalışan performansına etkisini Herat ilindeki kamu kuruluşu memurların ampirik bir bulgular ile incelenmektedir. Afganistan'ın Herat ilindeki memur çalışanlarından birincil verileri toplamak üzere 150 katılımcıdan oluşan bir anket çalışması yapıldı. Bu araştırmanın iki ana bulgusu olarak öncelikle memnuniyet ve motivasyon arasındaki anlamlı pozitif ilişki ve kamu kuruluşunda memur performansıdır, İkinci temel bulgu, yüksek düzeyde terfi programları, etkin performans sağlanmasında önemli bir rol oynamasıdır. Ayrıca, bu çalışmada, ilgilenen menfaat sahiblere Afganistan Herat ilindeki kamu kuruluşlarında gelişim ve kapasite geliştirme planlarında memnuniyet ve motivasyon stratejilerinin nasıl dahil edileceğine dair öneriler ve ayrıca çalışan performansını artırmak için istenen sonuçları verebilecek etkin terfi programları yürütmeye yönelik tavsiyeler bulunmaktadır. tr_TR
dc.subject Memnuniyet tr_TR
dc.subject Motivasyon tr_TR
dc.subject Performans tr_TR
dc.subject Kamu Personeli tr_TR
dc.title MEASURING OF EMPLOYEES’ SATISFACTION AND MOTIVATION ON THEIR PERFORMANCE: A CASE STUDY OF AFGHANISTAN CIVIL SERVANT HERAT PROVINCE tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account