DSpace Repository

KONNEKTİF DOKU MASAJI VE MİYOFASYAL GEVŞETME TEKNİĞİ’NİN PRİMER DİSMENORE ÜZERİNE AKUT ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Show simple item record

dc.contributor.author KARAAĞAÇ, Hüsniye Merve
dc.date.accessioned 2021-05-17T07:32:08Z
dc.date.available 2021-05-17T07:32:08Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/8443
dc.description.abstract Çalışmamızın amacı iki farklı manipulatif yöntem olan Konnektif Doku Masajı (KDM) ve Miyofasyal Gevşetme Tekniği (MGT)’nin Primer Dismenore (PD)’li genç yetişkin kadınlarda menstrual ağrı, yorgunluk, ağrı eşiği, depresyon, anksiyete, menstrual semptomlar ve yaşam kalitesi üzerine akut etkilerini araştırmak ve iki tekniği birbirine üstünlük yönünden karşılaştırmaktır. 18-25 yaş arası, PD tanılı ve Visual Analog Skala (VAS)’ya göre 4 ve üzeri menstrual ağrısı olan 40 genç yetişkin birey çalışmaya dahil edildi. İlk değerlendirme menstrual siklusun en ağrılı gününde yapıldı. Menstrual ağrı ve yorgunluk şiddeti VAS, ağrı eşiği belirlenen 6 farklı noktadan algometre cihazı, depresyon düzeyi “Beck Depresyon Envanteri”, anksiyete düzeyi “Beck Anksiyete Envanteri”, menstrual semptom şiddeti “Menstrual Belirti Ölçeği” ve yaşam kalitesi “SF-36 Yaşam Kalitesi Anketi” kullanılarak ölçüldü. Randomize olarak iki gruba ayrılan katılımcılar 1. menstrual sikluslarında değerlendirildikten sonra Grup 1’de olanlara 1. ve 2. menstrual siklus arasında toplam 10 seans KDM, Grup 2’de olanlara ise 2. menstrual siklusun en ağrılı gününde tek seans MGT uygulandı. Uygulama sonrası bütün katılımcılar 2. menstrual sikluslarının en ağrılı gününde tekrar değerlendirildi. Grup içi analizlerde kullanılan “Paired Sample T Test” ve “Wilcoxon Testi”ne göre ağrı, yorgunluk ve menstrual semptom şiddetini azaltma ve ağrı eşiğini yükseltmede her iki grupta da anlamlı fark görüldü (p<0.05). KDM grubunda anksiyete ve depresyon düzeylerinde ve yaşam kalitesinin “fiziksel fonksiyon” ve “mental sağlık” alt ölçeklerinde anlamlı iyileşme bulundu (p<0.05). Gruplar arası analizde kullanılan “Independent Sample T Test” ve “Mann Whitney-U Testi”ne göre 1. nokta dışındaki tüm noktalarda ağrı eşiğini viii arttırmada MGT’nin, yaşam kalitesinin “fiziksel fonksiyon”, “ağrı” ve “genel sağlık” alt ölçeklerini iyileştirmede ise KDM’nin daha etkili olduğu saptandı (p<0.05). Bu çalışmanın sonucunda KDM ve MGT’nin PD’de ağrı, yorgunluk, ağrı eşiği ve menstrual semptomları iyileştirmede, KDM’nin depresyon ve anksiyete düzeylerini azaltmada ve yaşam kalitesinin “fiziksel fonksiyon” ve “mental sağlık” alt ölçeklerini iyileştirmede etkili olduğu gözlendi. Bunun yanı sıra KDM yaşam kalitesinin “fiziksel fonksiyon”, “ağrı” ve “genel sağlık” alt ölçeklerinde MGT’ye kıyasla daha etkili, MGT ise 1. nokta dışındaki tüm noktalarda ağrı eşiğini yükseltmede KDM’ye kıyasla daha etkili bulundu. tr_TR
dc.subject Dismenore tr_TR
dc.subject Konnektif Doku Masajı tr_TR
dc.subject Miyofasyal Gevşetme tr_TR
dc.subject Menstrual Ağrı tr_TR
dc.title KONNEKTİF DOKU MASAJI VE MİYOFASYAL GEVŞETME TEKNİĞİ’NİN PRİMER DİSMENORE ÜZERİNE AKUT ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account