DSpace Repository

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNDE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI, BEDEN ĠMAJI VE BENLĠK SAYGISI ARASINDAKI ĠLĠġKĠ

Show simple item record

dc.contributor.author KHALĠGOVA, Farana
dc.date.accessioned 2021-04-29T06:59:09Z
dc.date.available 2021-04-29T06:59:09Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7479
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı travmaları, beden imajı ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırmanın örneklemini İstanbul Aydın Üniversitesinde okuyan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma örneklemine 321 üniversite öğrencisi dâhil edilmiştir. Araştırmada Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, Benlik Saygısı Ölçeği ve Beden İmajı Ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama araçları ile elde edilen veriler bilgisayar ortamına sayısal ifade olarak girilmiş ve bu veriler sosyal bilimler için istatistik paket programı (SPSS 25) kullanılarak istatistiksel analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda çocukluk çağı travmaları ile benlik saygısı açısından bir yordayıcı olduğu saptanmıştır. Beden imajı ve çocukluk çağı travmaları arasında ilişki saptanmamıştır. Ülkemizde üniversite öğrencilerine yönelik çocukluk çağı travmaları, benlik saygısı ve beden imajı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırma olmadığından, yapılan araştırmayla birlikte literatüre katkı sağlandığı düşünülmektedir. tr_TR
dc.subject Çocukluk çağı travmaları tr_TR
dc.subject Benlik saygısı tr_TR
dc.subject Beden imajı tr_TR
dc.title ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNDE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI, BEDEN ĠMAJI VE BENLĠK SAYGISI ARASINDAKI ĠLĠġKĠ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account