DSpace Repository

ECE AYHAN’IN “BÜTÜN YORT SAVUL’LAR!” ADLI ESERİNDE KELİME GRUPLARI

Show simple item record

dc.contributor.author KAVAL AR, Damla
dc.date.accessioned 2021-04-28T11:29:53Z
dc.date.available 2021-04-28T11:29:53Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7468
dc.description.abstract Dil insanlar arasında çeşitli yollarla iletişimi sağlayan araçtır. Söz dizimi çalışmaları dilin anlaşılmasına ve dilin zenginliklerinin ortaya konulmasına katkı sağlamaktadır. Kelime grupları, tek kelimeyle anlatamadığımız durum ve olayları, çeşitli kurallarla yan yana gelen kelimeler aracılığı ile anlatmaya yarayan yargısız dil birlikleridir. Ece Ayhan, mevcut dil yapısını bozarak oluşturduğu kendine has bir şiir diline sahiptir. Ece Ayhan’ın şiirlerinin kelime grupları bakımından incelenmesi, şairin dilinin ve üslubunun anlaşılması bakımından önemlidir. Bu çalışmada Ece Ayhan’ın bütün şiirlerini içinde barındıran Bütün Yort Savul’lar! adlı eseri kelime grupları bakımından incelenmektedir. Çalışma giriş, inceleme, sonuç ve kaynakça olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde tezin amacı, konusu ve önemiyle ilgili bilgiler verildi. Ece Ayhan’ın hayatı ve eserlerine kısaca değinildi. Çeşitli araştırmacıların görüşlerinden faydalanılarak kelime grubu tanımlandı. Kelime grupları tek tek, örneklerle desteklenerek tanımlandı. İlgili eserdeki 180 şiirde, isim tamlaması, sıfat tamlaması, edat grubu, birleşik fiil grubu, birleşik isim grubu, bağlama grubu, tekrar grubu, isimfiil grubu, sıfat-fiil grubu, zarf-fiil grubu, isnat grubu, unvan grubu, ünlem grubu, kısaltma grubu, bulunma grubu, çıkma grubu, yönelme grubu, yükleme grubu, tamlayan grubu, araç grubu ve sayı grubu arandı. İkinci bölümde tespit edilen kelime grupları inceleme başlığı ile aktarıldı. Bu bölümde şiirlerin bütünlüğünün bozulmaması ve kelime gruplarının yerinin tespit edilmesinin kolaylaşması amacı ile, kitapta yer alan her şiire sırası ile yer verilip, ardından şiirde tespit edilen kelime grupları sunuldu. Üçüncü bölümde tespit edilen kelime grupları kullanım sıklıklarına göre sayısal veriler ve çizelge ile desteklenerek sunuldu. Kaynakça bölümünde ise tez çalışmasında yararlanılan kaynaklar yer aldı. Bu çalışma ile Türkçenin zenginliklerini ortaya koyan çalışmalara bir yenisini eklemek ve dil bilgisi çalışmalarına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. tr_TR
dc.subject Ece Ayhan tr_TR
dc.subject Bütün Yort Savul’lar!, tr_TR
dc.subject kelime grupları tr_TR
dc.subject dil bilgisi, söz dizimi tr_TR
dc.title ECE AYHAN’IN “BÜTÜN YORT SAVUL’LAR!” ADLI ESERİNDE KELİME GRUPLARI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account