DSpace Repository

TÜRKÇEDEKİ EYLEMSİLERİN ALMANCA VE İNGİLİZCEDEKİ EYLEMSİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

Show simple item record

dc.contributor.author SOYLU, Ümit
dc.date.accessioned 2021-04-27T12:19:24Z
dc.date.available 2021-04-27T12:19:24Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7436
dc.descriptionabstract Bu çalışma, Türkçe eylemsilerin Almanca ve İngilizce eylemsilerle biçim bilimsel ve söz dizimsel açıdan karşılaştırılması ile Türkçe eylemsilerin bu dillerdeki karşılanış biçimlerinin belirlenmesini konu edinmektedir. Beş ana bölümden oluşan çalışmanın birinci bölüm niteliğinde olan Giriş bölümünde Türk, Alman ve İngiliz dillerinin mensup olduğu dil aileleri incelenmiş, Altay ve Cermen dillerinin genel özelliklerine değinilmiştir. Dillerin Biçim Bilimsel ve Söz Dizimsel Özellikleri başlıklı ikinci bölümde çalışmanın konusu olan üç dilin genel özellikleri anlatılmış, dil bilgisel yöntemlere göre çekim ve türetme yolları incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca Türkçe eylemsi öbekleri ile Almanca ve İngilizce yan cümle kavramları da tanımlanmıştır. Eylemsilerin Genel Özellikleri başlıklı üçüncü bölümde, söz konusu dillerde kullanılan eylemsi türleri örnekler verilerek incelenmiştir. Türkçede eylem adı, adeylem ve zarf-eylem olmak üzere üçe, Almancada infinitif ve partisip olmak üzere ikiye ve İngilizcede infinitif, partisip ve gerundium olmak üzere üçe ayrılan eylemsiler incelenerek kullanım biçimleri ile köken bilgileri açıklanmıştır. Eylemsilerin Biçim Bilimsel ve Söz Dizimsel Açıdan Karşılaştırılması başlıklı bölüm çalışmanın uygulama bölümü olup Türkçe-Almanca ve Türkçe-İngilizce biçiminde iki alt bölüme ayrılmıştır. Bu alt bölümlerde Türkçe eylemsilerin Almanca ve İngilizcede hangi eylemsilerle ya da yan cümlelerle karşılandığı ayrı ayrı belirlenmiş ve belirlenen örnekler karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma yöntemi olarak her iki dildeki örneğin biçim bilimsel ve söz dizimsel açıdan çıkarılan harf ve sayı birleşimleri kullanılmıştır. Bu birleşimlerde eylem adları (infinitifler), adlar, ad-eylemler (partisipler), zarf-eylemler (gerundiumlar), yüklem öbekleri, ana ya da yan cümleler birer sayıyla, biçim birimler ise birer harfle temsil edilmiştir. Birleşimleri tamamlamak amacıyla gerektiğinde bazı işaretler de kullanılmıştır. Bu bölümde kullanılan örnek cümleler, bu çalışma için taranan edebî eserlerden seçilmiştir. Çalışmanın beşinci ve son bölümü olan Değerlendirme ve Sonuç bölümünde ise söz konusu yöntemle yapılan bu karşılaştırmadan elde edilen sonuçlar her eylemsi türü için biçim bilimsel ve söz dizimsel açıdan değerlendirilmiş, son olarak da Türkçe eylemsilerin Almanca ve İngilizcede karşılandığı biçimler listelenmiştir. tr_TR
dc.subject Biçim Bilimi tr_TR
dc.subject Söz Dizimi tr_TR
dc.subject Eylem Adı tr_TR
dc.subject Ad-Eylem tr_TR
dc.subject Zarf-Eylem tr_TR
dc.title TÜRKÇEDEKİ EYLEMSİLERİN ALMANCA VE İNGİLİZCEDEKİ EYLEMSİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account