DSpace Repository

HALKLA İLİŞKİLERDE SİSTEM TEORİSİ BAĞLAMINDA KURUM İÇİ İLETİŞİMİN KURUMSAL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ULAŞIM SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Show simple item record

dc.contributor.author DEMİR, Furkan
dc.date.accessioned 2021-04-26T11:33:13Z
dc.date.available 2021-04-26T11:33:13Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7386
dc.description.abstract Sistem teorisine göre bir organizasyonun başarısı kendi içerisinde ve çevresinde iyi ilişkilere sahip olmasına ve bu ilişkileri geliştirebilmesine bağlıdır. Halkla ilişkiler ise organizasyonların yapısı, işleyişi ve çevresi ile etkileşimini açıklamak amacıyla sistem teorisinden faydalanmaktadır. Sistem teorisine göre organizasyonlar birbirlerini etkileyen ve bir araya gelerek çevreyle etkileşime giren birimler kümesidir. Dolayısıyla organizasyonlar sosyal sistemlerin bir parçasıdır. Halkla ilişkilerin görevi de bu noktada başlamakta ve organizasyonların çevresi ile ilişki kurma ve sürdürme süreçlerini desteklemektedir. Bu niteliğinden ötürü halkla ilişkiler sosyal sistemler açısından son derece önemlidir. Bu nedenle bir organizasyon içerisinde halkla ilişkilerin yerini ve önemini anlamaya çalışanların mutlaka sistem teorisinden faydalanmaları gerekmektedir. Halkla ilişkiler profesyonelleri organizasyonların çevresi ile ilişkilerini geliştirmede farklı yöntem ve teknikler kullanmaktadırlar. Halkla ilişkiler profesyonellerinin organizasyonların stratejik hedeflerine ulaşabilmede etkin şekilde kullandıkları yöntemlerden biri kurum içi iletişimidir. Çünkü organizasyonların etkili iletişim çabaları çalışanların örgütsel bağlılığını artırarak kurumsal verimliliği artırmakta, müşterilerden zamanında geribildirim alınmasını sağlamakta, kurumsal yenilikçiliği artırmakta ve uzun vadede kurumun gelişmesini sağlamaktadır Bu çalışma da halkla ilişkilerde sistem teorisi bağlamında kurum içi iletişimin kurumsal bağlılık üzerindeki rolü incelenmiştir. Türk Hava Yolları ve Pegasus çalışanları örneği ile karşılaştırmalı analiz yaparak incelemeyi amaçlamaktadır. Nicel analiz yöntemleri kullanılan çalışmaya hava yolu ulaşımı sektöründe faaliyet gösteren 2 işletme dâhil edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre hem Türk Hava Yolları’nda hem de Pegasus’ta çalışanların kurum içi iletişim düzeyleri ile duygusal bağlılık ve normatif bağlılık düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca Hem Türk Hava Yolları’nda hem de Pegasus’ta çalışanların yaş gruplarına, cinsiyetlerine ve eğitim düzeylerine göre kurumsal bağlılık ve kurum içi iletişim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. tr_TR
dc.subject Sistem tr_TR
dc.subject Sistem Teorisi tr_TR
dc.subject Halkla İlişkiler tr_TR
dc.subject Kurum İçi İletişim tr_TR
dc.title HALKLA İLİŞKİLERDE SİSTEM TEORİSİ BAĞLAMINDA KURUM İÇİ İLETİŞİMİN KURUMSAL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ROLÜ: ULAŞIM SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account