DSpace Repository

TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA VE İNTERNET GAZETECİLİĞİNİN TELEVİZYON HABERCİLİĞİNE ETKİLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author DERİNDAĞ, Mehmet
dc.date.accessioned 2021-04-22T11:01:28Z
dc.date.available 2021-04-22T11:01:28Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7358
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, sosyal medya ve internet gazeteciliğinin, televizyon haberciliği üzerindeki etkilerinin tespit edilmesidir. Çalışmada sosyal medya ve internet gazeteciliğinin genel yapısı ile içinde bulunduğu sürecin televizyonda haber üretimi ve sunumu açısından nasıl etkilendiği ele alınmıştır. Araştırmanın veri kaynaklarına ulaşmak için konu ile ilgili kitap, makale, doktora ve yüksek lisans tezlerindeki bilgilerin sistematik analizi ile literatür taraması yapılmıştır. Araştırmanın evreni İstanbul’da merkezi bulunan ve ana akım medyada faaliyet gösteren televizyon kuruluşlarının haber programlarında haber müdürü ve haber editörü çalışan televizyon habercilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın evrenini ise oluşturulan soru formlarını cevaplayan 6 haber müdür ve haber editörü oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış soru formaları için literatür taramasından sonra oluşturulmuş sorular kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin olarak literatür analizi yapılmış ve konuyla ilgili olan 15 adet açık uçlu sorudan oluşan bir soru formu oluşturulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan derinlemesine mülakat yapılmış ve sosyal medya ve internet gazeteciliğinin, televizyon haberciliği üzerindeki etkilerine yönelik olarak sorulan açık uçlu soruların cevaplarının kurallı bir şekilde kodlamaya dönüştürülmesi ve kullanılan kelimelerin incelenmesi ile içerik kategorileri saptanmıştır. Araştırma sonucunda sosyal medya ve internet gazeteciliğinin, televizyon haberciliği üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olduğu saptanmış ve televizyon haberciliğinin dönüşüm sürecinde sosyal medya haberleri ve internet haberciliği ile birlikte etkileşim içinde olduğu belirlenmiştir tr_TR
dc.subject Sosyal Medya tr_TR
dc.subject Televizyon Haberciliği tr_TR
dc.subject İnternet Gazeteciliği tr_TR
dc.title TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA VE İNTERNET GAZETECİLİĞİNİN TELEVİZYON HABERCİLİĞİNE ETKİLERİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account