DSpace Repository

SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIKTA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ VERİMLİLİĞİNİN İRDELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author MOHAMAD, Mohamad
dc.date.accessioned 2021-04-21T10:23:11Z
dc.date.available 2021-04-21T10:23:11Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7321
dc.description.abstract Atmosferin, suların ve toprağın koruma altına alınması ile canlı grupları da sağlam ve huzurlu biçimde yaşamlarını devam ettirebilmektedirler. İnsanoğlunun dünya üzerindeki hayatının sürebilmesi açısından tabiata gereksinimleri bulunmaktadır ve söz konusu nedenle koruma altına alınmalıdır. Sürdürülebilir mimarlık açısından yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesinin en süt düzeye çıkartılması, yenilemeyen kaynak türlerinin tüketiminin azaltılması ve kullanılan bütün malzeme çeşitlerinin verimlilik koşulu vardır. Dünya üzerindeki yenilemeyen kaynak türlerinin aşırı tüketimi, sözkonusu kaynakların bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi sonucu global bir tehdit ortaya çıkmıştır. Görülen olumsuzlukların gündem oluşturması ve bireylerin bilinçlenmeleri ile yenilemeyen kaynak türlerinin tüketimlerinin düşürülmesi için günümüzde her sektör kendisine göre çözümler ortaya koymaya başlamıştır. Araştırmalara göre güneş panelleri %20-25 verimle çalıştığı için bölgede olan GES santrallerinde 1 kw’lık sistem ile yılda 1200-1600 kwh aralığında elektrik ürettikleri gözlendiğinden inşaat sektörünün sürdürülebilir mimarlıkta yenilenebilir enerji kaynaklarının verimliğini artıracak yönde binalar yapmak için çalışmalar yapmaya başlaması kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamdan yola çıkarak inşaat sektörü, ihtiyaç duyduğu enerjiyi büyük ölçüde üretebilen ve buna göre tasarlanan “sürdürülebilir mimarlık” kavramını ortaya koymuştur. Sürdürülebilir mimarlık bina projelerinin başlamasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının verimliliğini ölçmek amacıyla sertifika sistemleri oluşturulmuştur. Hali hazırdaki binaların yenilemeyen kaynak türlerini aşırı tüketimlerini azaltmaları ile beraber yeni yapılacak binalarda enerji verimliliği dikkate alınmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan bina değerlendirme sistemleriyle birlikte geleneksel proje tasarım, yapım ve işletme anlayışı da değişerek bütünsel bir bakış açısı geliştirilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacak bina projelerinde uzmanlık alanlarının da çeşitlenmesiyle katılımcı sayısı artmış, eş zamanlı ve bütünsel koordinasyon sağlanması gereği ortaya çıkmıştır. Türkiye’de Enerji Kimlik Belgesi ile binalardaki enerji gereksinimi ve enerji tüketim sınıfı belirlenerek, bir enerji performansı oluşturulması amaçlanmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları sürdürülebilir mimarlık açısından değerlendirilmiş, Avrupa normlarına bağlı ve ilk sürdürülebilir mimarlık bina değerlendirme sistemi olması bakımından çalışma kapsamında incelenmiştir. Bütün incelemeler neticesinde enerji verimliliği açısından bina projeleri değerlendirilirken, çevresinde mevcutta bulunan binaların konforunu da etkileyen yani enerji verimliliğine göre tasarlanmış olmaları gerekliliği ortaya konulmuştur. tr_TR
dc.subject Sürdürülebilirlik tr_TR
dc.subject Yenilenebilir Enerji tr_TR
dc.subject Pasif tr_TR
dc.subject -Aktif Enerji, Kollektör, tr_TR
dc.subject Pil tr_TR
dc.title SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARLIKTA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ VERİMLİLİĞİNİN İRDELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account