DSpace Repository

GÖNÜLLÜLÜK PROJELERİNDE ÇALIŞANLARIN GÖNÜLLÜLÜK DURUMLARINA ETKİ EDEN HİKAYELERİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author KINDIROĞLU, Zeynep
dc.date.accessioned 2021-04-21T08:13:56Z
dc.date.available 2021-04-21T08:13:56Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7317
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı gönüllülük projelerinde çalışanların gönüllülük durumlarına etki eden hikayeleri incelemektir. Çalışmada gönüllülük esasıyla sosyal girişimcilik yapan bireyler ile de çalışılmıştır. Bu amaçla araştırmada gönüllülük ve sosyal girişimcilik konularının kavramsal olarak incelemesi yapılmıştır. Gönüllük projelerine liderlik yapan, katılım gösteren bireylerin özgeçmişlerini ve sosyo-psikolojik durumlarını ortaya koymak bu tip projelere olan katılımı arttırmak bakımından önem kazanmaktadır. Araştırma nitel araştırma türü olan betimsel araştırma olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi ölçüt örnekleme ile gönüllülük projeleri liderleri olarak belirlenmiştir. Örneklemi yaş aralığı kriter olmaksızın (29-58 yaş aralığında) farklı alanlarda çalışan gönüllülük ve sosyal girişimcilik projelerinde liderlik yapan, farklı şehirlerden katılım sağlayan 7 erkek ve 8 kadın toplam 15 yetişkin birey oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak 11 sorudan oluşan demografik bilgi formu ve nitel veri toplama aracı olarak ise 10 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu tercih edilmiştir. Görüşme formunda oyun oynadıkları mekanlar, oynadıkları oyun türleri, hayalleri ve merakları, gönüllülük ile ilgili düşünceleri, bir ilham kaynağı ya da rol modellerinin olup olmadığı, gerçekleştirmiş oldukları projeye başlamaya karar verme sebepleri ve gönüllülüğün kazanımı hakkında sorular sorulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen veriler ile genel çerçevesi önceden belirlenmiş başlıklar düzenlenmiş, temalar oluşturulmuş ve betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların 6’sı okul öncesi eğitim alırken, 9’unun almadığı, oynadıkları oyun türü olarak en çok işbirlikçi aynı zamanda hareketli oyunları tercih ettikleri, yine katılımcıların çoğunluğunun hayal kuran ve meraklı oldukları, yarı katılımcının bir rol modeli olduğu ya da imece usulüne tanık olduğu görülmüştür. Büyük bir çoğunluğunun projeyi gerçekleştirmek için karar verme sebeplerinin ihtiyaca kayıtsız ix kalamamalarının olduğu ve gönüllülük sonucunda manevi tatmin, huzur, mutluluk elde ettikleri aynı zamanda varlıklarını anlamlandırdıkları cevapları alınmıştır. tr_TR
dc.subject Gönüllülük tr_TR
dc.subject Sosyal Girişimcilik tr_TR
dc.title GÖNÜLLÜLÜK PROJELERİNDE ÇALIŞANLARIN GÖNÜLLÜLÜK DURUMLARINA ETKİ EDEN HİKAYELERİN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account