DSpace Repository

HELİKOPTER EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARININ BENLİK ALGISI DURUMLARININ KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author LAPSEKİLİ UYSAL, Saadet
dc.date.accessioned 2021-04-19T12:52:46Z
dc.date.available 2021-04-19T12:52:46Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7277
dc.description.abstract Toplumun en küçük yapı birimi olan ailenin unsurlarına bakıldığında anne, baba ve çocuklar yer almaktadır. Ebeveynler çocuklarını yetiştirirken çeşitli tutumlar sergilemektedir. Yeni nesil ebeveyn tutumu olarak bilinen helikopter ebeveyn kavramı yabancı literatürde yeni bir kavram olarak yer almamasına karşın bizim literatürümüzde yok denecek kadar az bir araştırma bulunmaktadır. Helikopter ebeveynler, çocuklarının her şeyin en iyisine sahip olmaları için çabalamakta ve onların her problemini kendileri çözmektedir.Bu şekilde çocukların problem çözme yetenekleri gelişememektedir.Helikopter ebeveynlerin çocuklarının benlik algılarının oluşumu ailelerinin onlara her alanda müdahil olmalarından dolayı olumlu veya olumsuz etkilenebilmektedir.Benlik, bireyin kendisini tanımasıdır.Benlik saygısı bireyin kendisini kabul etmesidir. Kaygı ise insanların hayatta karşılarına çıkan problemlerden ötürü duydukları olumsuz hissiyata denilmektedir. Bu araştırma, helikopter ebeveynlerin çocuklarının benlik algısını durumlarının kaygı düzeyleri üzerine etkisi incelenmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın örneklemi Çanakkale ilinde bulunan İTÜ Vakfı Çanakkale Doğa Koleji ortaokul kademesi 5.Sınıf, 6.Sınıf ve 7.Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır.Araştırmanın verileri 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde toplanmıştır. Araştırmada ölçme aracı olarak, “Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği (AHETÖ)”, “Nasıl Hissediyorum Anketi (Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçekleri)”, “Çocuklar İçin Benlik Algısı Profili” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Demografik Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre ebeveynleri helikopter ebeveynlik özelliği gösteren katılımcıların, benlik algısı durumları ile kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. Benlik algısı durumları, kaygı düzeyindeki değişimlerin sadece %3’ünü açıklamaktadır. tr_TR
dc.subject Tutum tr_TR
dc.subject Helikopter tr_TR
dc.subject Ebeveynlik tr_TR
dc.subject Benlik tr_TR
dc.subject Kaygı tr_TR
dc.title HELİKOPTER EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARININ BENLİK ALGISI DURUMLARININ KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account