DSpace Repository

YÜKSEK MUKAVEMETLİ KİRİŞLERİN ÇEVRİMSEL YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞLARI

Show simple item record

dc.contributor.author ayengin, adem
dc.date.accessioned 2021-04-15T08:25:31Z
dc.date.available 2021-04-15T08:25:31Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7179
dc.description.abstract Bu deneysel çalışmada; yüksek dayanımlı beton ile üretilmiş betonarme konsol kirişlerin tersinir çevrimsel yükler altındaki davranışları incelenmiştir. Deney programında artan bir genliğe sahip yükleme geçmişleri kullanılmıştır. Deneysel programda kesme açıklığı/kiriş etkili derinliği oranı 3.6, 4.7 ve 6.0 olan deney numunelerinin deprem yükleri altındaki davranışları yerdeğiştirme kontrollü çevrimsel yüklere benzeştirilerek test edilmiştir. Düşey yük etkisinin ihmal edildiği yükleme geçmişinin uygulandığı betonarme kiriş numunelerinin deneysel olarak elde edilen hasar durumları ve şekil değiştirme talepleri karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Deneysel çalışmada elde edilen veriler yürürlükteki bazı yönetmelik kabulleri yardımıyla elde edilen analitik sonuçlarla da [1,2,3,4] mukayese edilmiştir. Tez çalışması beş bölüm olarak planlanmış olup, birinci bölümde literatür araştırmasına değinilmiştir. ikici bölümlerde; deney programı sunulmuştur, üçüncü bölümde deneysel sonuçlar ve değerlendirme yapılmıştır, dördüncü bölümde deneysel burguların irdelenmesine değinilmiştir ve beşinci bölümde Sonuç ve önerilere yerverilmiştir. tr_TR
dc.title YÜKSEK MUKAVEMETLİ KİRİŞLERİN ÇEVRİMSEL YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞLARI tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account