DSpace Repository

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİRAS HUKUKUNDA MURİS MUVAZAASI

Show simple item record

dc.contributor.author eyigül, abdullah
dc.date.accessioned 2021-04-15T08:19:20Z
dc.date.available 2021-04-15T08:19:20Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7176
dc.description.abstract Ülkemizde mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla miras bırakanların sıklıkla başvurdukları muvazaa nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar geçmişte olduğu gibi günümüzde de yargı alanında iş yükünün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Böylesine önemli ve güncelliğini koruyan bir konu hakkında kanun koyucu tarafından yeterli kanuni düzenleme yapılmamış olmasının sonucu olarak muris muvazaası kurumu öğretide ortaya konulan görüşler ve Yargıtay kararları ile şekillenmiştir. Bizim de tez çalışma konusu olarak muris muvazaasını seçmiş olmamızın amacı bir nebze olsun kanuni düzenleme eksikliğinin giderilmesine katkı sağlayabilmektir. Çalışmamız dört bölümden oluşacak olup; birinci bölümde; muvazaa kavramının anlaşılabilmesi bakımından muvazaayı, unsurlarını, çeşitlerini ve benzer kavramlarla olan ilişkisini inceleyeceğiz. İkinci bölümde; muris muvazaasını, muris muvazaasının unsurlarını, mirasbırakanı muvazaalı işlem yapmaya yönelten nedenleri ve muris muvazaasına konu olabilecek işlemleri Yargıtay kararları ışığında ele alacağız. Üçüncü bölümde ise mirasbırakanın muvazaalı işlemlerinin sonuçlarını ve mirasçıların sahip olduğu hukuki imkanları değerlendirip, son bölümde muris muvazaasına dayalı davalardaki yargılama usullerini ele alarak çalışmamızı sonlandıracağız. Çalışmamızda kaynak tarama yöntemi kullanılacak olup, bu kapsamda yazılı kaynaklardan, Yargıtay içtihatlarından ve elektronik kaynaklardan faydalanılacaktır. tr_TR
dc.title YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MİRAS HUKUKUNDA MURİS MUVAZAASI tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account